Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Stephanie Mann

Projektet undersøgte, hvorvidt et ergonomisk hagebræt kunne reducere nakke- og skulderbelastninger hos violinister, forbedre deres holdning og brugeroplevelsen.

Hvad er titlen på din afhandling?

En biomekanisk tilgang til forbedring af sundhed blandt professionelle violinister ved brug af et nyt ergonomisk hagebræt – Ergonomien ved violinspil.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Idræt og Biomekanik ved forskningsgruppen Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Hovedvejleder: Karen Søgaard.
Medvejleder: Helene Martina Paarup, Lars Brandt. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Projektet undersøgte, hvorvidt et ergonomisk hagebræt kunne reducere nakke- og skulderbelastninger hos violinister, forbedre deres holdning og brugeroplevelsen.

 

Hvad fandt du ud af?

Ingen væsentlige ændringer i nakke- eller muskelaktivitet blev fundet sammenlignet med deltagerens sædvanlige hagebræt og skulderstøtte.

Derudover blev der identificeret flere brugervenlighedsproblemer, som inkluderede tilvænningstiden, produktets design, instrumentes lyd påvirkning og indflydelse på violinistens præstation.

Til trods for dette udviste mange violinister interesse for at forsætte med produktet efter projektets afslutning (37%).

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Da dette forskningsområde er nyt, og projektet er det første, der fokuserer på brugen af et ergonomisk produkt blandt violinister, valgte vi at starte med en case-studie for at undersøge produktets anvendelighed og de udfordringer, der kunne være forbundet hermed. Baseret på disse resultater gennemførte vi et efterfølgende studie for at undersøge, om violinister kunne anvende det ergonomiske produkt uden en skulderstøtte.

Producenten af hagebrættet har primært udviklet det til brug uden skulderstøtte. På baggrund af disse resultater udførte vi en større undersøgelse, hvor violinisterne fik to uger til at afprøve hagebrættet, hvorefter de blev testet under spil for at undersøge eventuelle ændringer i led og muskler samt instrumentets lyd.

Dette blev udført i et laboratorie med brug af muskelsensorer, 3D-målinger (infrarøde kameraer) og lydoptagelser. Gennem hele perioden blev der indsamlet data om brugervenlighed gennem dagbøger og spørgeskemaer.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Dette projekt viser, at et nyt ergonomisk produkt ikke nødvendigvis er løsningen på at ændre muskelbelastningen hos disse violinister. Derfor bør alternative løsninger udforskes for at reducere smerter i nakke og skuldre for violinister.

Det er essentielt, at hver enkelt violinist vælger et ergonomisk produkt, som de føler forbedrer deres spil - "one size does not fit all". Musikere er generelt en overset arbejdsgruppe, og det er afgørende, at vi fortsætter med at forske i at skabe en sund arbejds- og livskultur for dem, som bringer så meget glæde til os andre gennem deres musik.

Det er vigtigt at være opmærksom på de statiske belastninger, de rutinemæssigt udsættes for hver dag i et konkurrencepræget arbejdsmiljø.

 

Mød forskeren

Stephanie Mann er tilknyttet institut for Idræt og Biomekanik ved forskningsgruppen Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Idræt og Biomekanik.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 4. december kl. 13-15 på Syddansk Universitet.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 20.11.2023