Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Simone Hemmingsen

Projektet undersøgte kognitiv præstation og vægtøgning hos patienter med svær anorexia nervosa.

Hvad er titlen på din afhandling?

Kognitiv præstation og vægtøgning hos patienter med svær anorexia nervosa. 
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Forskningsenheden, Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark og Klinisk Institut, SDU. 
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor René Klinkby Støving.

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Har patienter med svær anorexia nervosa kognitive udfordringer? Og er der en sammenhæng mellem kognitiv forbedring og vægtøgning under indlæggelse hos patienterne?
 

Hvad fandt du ud af?

Patienter med svær anorexia nervosa ser ud til at have normal kognitiv præstation på trods af svær undervægt og svære depressive symptomer. Dog havde patienterne lavere kognitiv fleksibilitet end raske deltagere, men stadigvæk indenfor normalområdet. Der var ingen sammenhæng mellem kognitiv forbedring og vægtøgning under indlæggelse.

Hvordan gjorde du det (metode)?

  1. Systematisk litteraturgennemgang til at undersøge tidligere litteratur, der har undersøgt kognitiv forbedring efter vægtøgning hos patienter med anorexia nervosa.
  2. Case-kontrol-studie om kognitiv fleksibilitet hos patienter med svær anorexia nervosa sammenlignet med raske kontroldeltagere.
  3. Kohorte studie om kognitiv præstation ved indlæggelse, ved udskrivning samt opfølgning efter udskrivning hos patienter med svær anorexia nervosa.
 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Det er muligt at foretage neuropsykologiske undersøgelser af patienter med svær anorexia nervosa efter indlæggelse på trods af ekstrem undervægt. Det anbefales at evaluere individuelt, om en patient med svær anorexia nervosa har specifikke kognitive vanskeligheder, der bør undersøges og adresseres i behandling. Desuden ser der ikke ud til at være et neuropsykologisk argument for at vente med samtaleterapi, da patienterne ser ud til at have samme kognitive forudsætninger som normalvægtige. 
 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 5. oktober 2023 kl. 14.00.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 23.06.2023