Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Rikke Hellum

Et studie af Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) I Danmark

Hvad er titlen på din afhandling?

Et studie af Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) I Danmark.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?
Klinisk Institut, Enheden for Klinisk Alkoholforskning.

Hvem var din hovedvejleder?
Professor Anette Søgaard Nielsen.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling? 
CRAFT er en metode til at hjælpe pårørende til personer med alkoholproblemer, som ikke ønsker at gå i behandling. Tidligere studier af CRAFT har vist at mange af de pårørende som har modtaget CRAFT er i stand til at motivere den drikkende pårørende til at gå i behandling. CRAFT har været en ukendt metode i Danmark. Derfor ville vi afprøve tre formater af CRAFT (gruppe, individuel og selvhjælp) i den danske alkoholbehandling, og se om en af formaterne var bedre end de andre, i forhold til at få den drikkende i behandling og øge livskvaliteten for den pårørende.

Hvad fandt du ud af?
Vi fandt at dem der modtog CRAFT i gruppe – og individuelt format i højere grad kunne motivere den drikkende til at søge behandling, end dem der modtog CRAFT som selvhjælpsmateriale. Forskellen var dog ikke statistisk signifikant. Interviews med pårørende og behandlere som deltog i CRAFT viste at de overordnede var meget tilfredse med CRAFT som metode. 

Hvordan gjorde du det (metode)?
Vi designede et superiority studie med et cluster randomiseret design. 18 danske alkoholbehandlingssteder var randomiseret til at tilbyde én af de tre formater af CRAFT i hele projektperioden. Vi inkluderede 255 pårørende i projektet. Vi interviewede 12 af de pårørende i individuelle interviews om deres oplevelse af at være pårørende og deres oplevelse af CRAFT. Vi interviewede også 17 behandlere i tre fokusgruppeinterviews om deres oplevelse af CRAFT. 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?
Studiet kunne ikke favorisere det ene format af CRAFT over et af de andre. Studiet har dog givet et godt indblik i fordele og ulemper ved hver af de tre formater af CRAFT og hvilke ting man skal være opmærksomme på, i praksis, når man udfører CRAFT. I dag er der fortsat er en stor interesse for metoden og flere behandlingssteder i Danmark har implementeret CRAFT i et eller flere af de tre formater.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut

Læs mere

Læs mere om forskeren her

Læs mere

Hvornår bliver/blev afhandlingen forsvaret?

Afhandlingen blev forsvaret d. 17. november 2022.  

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 23.11.2022