Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Rasmus Tyrsted Mikkelsen

Projektet undersøgte diagnoser og prognoser for uønskede reaktioner på metalrester og langsigtet risiko for revision hos unge patienter.

Hvad er titlen på din afhandling?

Bearings in hip arthroplasty – Diagnostics and prognosis of adverse reaction to metal debris and long-term risk of revision in young patients.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Regional Sundhedsforskning, forskningsenheden V-CORE (Vejle Centre for Orthopaedic REsearch).

 

Hvem var din hovedvejleder?

Claus Varnum, PhD, klinisk lektor og ledende overlæge forskning på Vejle Ortopædkirurgisk Afdeling.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?
Målet i Studie I var at undersøge sensitivitet og specificitet, når en ortopædkirurgisk reservelæge efter et kort oplæringsprogram ultralydsscannede patienter med kunstige hofter for at finde pseudotumorer, hvilket blev holdt op mod fundene fra MR scanninger som guldstandard. 

Målet i Studie II var at undersøge, hvor patientreporterede oplysninger (PRO), metalion-indholdet i blodet og pseudotumorer ændrer sig over tid i hip resurfacing alloplastik (HRA), MoM og metal-mod-polyethylen (MoP) THA 4 og 13 år efter operation. 
Målet i Studie III var at sammenligne holdbarheden og hazard ratio (HR) for reoperation af primære, stemmede, ucementerede THA med MoM, keramik-mod-keramik (CoC), keramik-mod-highly-crosslinked-polyethylene (CoXLP) slidoverflader holdt op imod metal-mod-highly-crosslinked-polyethylen (MoXLP) slidoverflader i patienter imellem 20-55 år diagnosticeret med slidgigt eller børnehoftesygdomme. 
 

Hvad fandt du ud af?

I Studie I fandt vi, at den ortopædkirurgiske reservelæge opnåede en god sensitivitet og specificitet også for de overvægtige og ikke-overvægtige patienter.
I Studie II fandt vi, at forekomsten af pseudotumorer faldt i HRA og MoM THA, men steg i MoP THA over tid. De nye PT var lige så hyppige i HRA og MoP THA. Blodindholdet af kobolt og krom var højere i HRA og MoM THA end i MoP THA, men stabilt over tid. Vi fandt ingen forskel i PRO-målene imellem HRA, MoM og MoP THA ved første eller anden undersøgelse. Blodindholdet af kobolt og krom eller PRO-målene var ikke forbundet med forekomsten af PT. Kirurger bør være forsigtige med at bruge forekomsten af PT lang tid efter operation som en årsag til reoperation.
I Studie III fandt vi, at MoXLP havde en bedre holdbarhed og lavere HR for revision end MoM – hovedageligt pga reoperationsårsager, vi ikke kan specificere. MoXLP, CoC og CoXLP havde sammenlignelig holdbarhed og HR for revision, men vi har brug for studier med længere opfølgning, da CoC og CoXLP viste tendenser til at have dårligere holdbarhed og højere HR for revision. Indtil videre tror vi, at MoXLP, CoC eller CoXLP kan bruges som guldstandard slidoverflade i patienter imellem 20-55 år. 
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

I Studie I udførte vi et diagnostisk studie, hvor en ortopædkirurgisk reservelæge ultralydscannede 205 patienter for pseudotumorer og holdt disse fund op imod MR scanninger tolket af en røntgenlæge
I Studie II udførte vi et kohortestudie, hvor vi undersøgte vi 78 patienter med 98 kunstige hofter med HRA, MoM og MoP THA 4 og 13 år efter operation for deres funktionsniveau, blodindhold af metalioner og pseudotumorer på MR scanninger.
I Studie III udførte vi et populationsbaseret kohortestudie på patienter ved hjælp af registerdata fra Danmark, Norge, Sverige og Finland
 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Disse studie kan hjælpe kirurger og patienter, der skal have en kunstige hofte for første gang, med at vælge den rette slidoverflade, men også hjælpe dem, der allerede har en kunstig hofte om, hvornår det kan overvejes at reoperere den.
 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Institut for Regional Sundhedsforskning.

Læs mere

Læs mere om forskeren

Kontakt

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 9. juni 2023 kl 14.00 på Bjerget, Vejle Sygehus, Beridderbakken 4, 7100 Vejle 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 15.05.2023