Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Rasmus Søgaard Hansen

Projektet undersøgte metoder til at identifcere blødningsepisoder, samt undersøge den kliniske betydning af at opleve en blødningsepisode.

Hvad er titlen på din afhandling?

''Elucidating bleeding episodes and the clinical impact of bleeding''
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk Institut.

 

Hvem var din hovedvejleder?

Pernille Just Vinholt, Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d, MPI, Blodprøver og Biokemi, Odense Universitetshospital.

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Belyse metoder til at identifcere blødningsepisoder, samt undersøge den kliniske betydning af at opleve en blødningsepisode.
 

Hvad fandt du ud af?

Vi fandt ud af at et patient administreret spørgeskema kan bruges til at identificere blødningsepisoder, samt at en elektronisk algoritme kan bruges til at identificere blødningsepisoder i den elektroniske patientjournal. Vi kortlagde hyppigheden af blødningsepisoder i en dansk population, og undersøgte hvor grænsen mellem normal og unormal blødningstendens er. Vi kortlagde omfanget af blødningssymptomer hos individer med blærekræft, samt ud fra en meta-analyse fandt ud af at cirka 3% af mænd der undersøges for blod i urinen (hæmaturi) har prostatakræft.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Spørgeskemaundersøgelse, Registrer, Klinisk studie, Systematisk review og Meta-analyse.
 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Dette arbejde har resulteret i en dansk version af et internationalt valideret spørgeskema der kan bruges til at indhente oplysninger om individers blødningshistorie. På sigt kan dette arbejde måske bruges til at identificere flere individer med blødersygdom, en tilstand der aktuelt er underdiagnosticeret. Desuden har arbejdet givet en større indsigt i blødningssymptomer hos den danske befolkning, samt individer med blærekræft og individer med prostatakræft. Slutteligt har vi også arbejdet med udvikling af en elektronisk algoritme der kan identificere blødningsepisoder i den elektroniske patientjournal, hvilket på lang sigt vil kunne hjælpe sundhedsprofessionelle. Aktuelt kan algoritmen hjælpe forskere med at udfører studier på betydningen af blødning.
 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 2. juni 2023 kl 14.00 til 16.00. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 15.05.2023