Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Rajzan Joanroy

Projektet opstillede en række studier, som ønskede at besvare, hvad der kan forårsage infektion i protesehoften.

Hvad er titlen på din afhandling?

Protesenær infektion efter total hoftealloplastik: tidligere infektion, sæsonvariation og risikoen for andengangs revision efter protenær infektion.

 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Regional Sundhedsforskning, forskningsenheden V-CORE (Vejle Centre for Orthopaedic REsearch).
 

Hvem var din hovedvejleder?

Claus Varnum, PhD, klinisk lektor og ledende overlæge forskning på Vejle Ortopædkirurgisk Afdeling. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Målet med studie 1 var at undersøge om enhver general tidligere infektion, fx lungebetændelse eller urinvejsbetændelse øgede risikoen for at udvikle en infektion i protesehoften, der vil kræve yderligere kirurgi.

Målet med studie 2 var at undersøge om sæson, særligt sommermånederne, øger risikoen for at få infektion i protesehoften, der vil kræve yderligere kirurgi.

Målet med studie 3 var at undersøge risikoen for at skulle reopereres for anden gang, hvis man bliver førstegangs reopereret grundet en infektion i protesehoften. Derudover undersøgte vi risikoen for død efter en førstegangs reoperation grundet infektion i protesehoften..

 

Hvad fandt du ud af?

I studie 1 fandt vi ud af, at enhver tidligere infektion ikke øger risikoen for at skulle reopereres i protesehoften grundet en protesenær infektion. Dog viser det sig, at man har en generelt øget risiko for at skulle reopereres af alle årsager, hvis man har haft en generel infektion tidligere.

I studie 2 fandt vi ud af, at en hofteoperation med isættelse af en protese foretaget om sommeren ikke øger risikoen for at udvikle en infektion i protesehoften, der vil kræve yderligere kirurgi.

I studie 3 fandt vi ud af, at en førstegangs reoperation grundet protesenær infektion i hoften har væsentligt øget risiko for andengangs reoperation sammenlignet med, hvis man reopereres første gang i prostesehoften grundet andre årsager end protesenær infektion. Vi fandt ingen forskel i dødeligheden for dem, der førstegang reopereres grundet en protesenær infektion i hoften sammenlignet med dem, der førstegang reopereres grundet andre årsager end infektion.

Hvordan gjorde du det (metode)?

Til alle 3 studier har vi anvendt udtræk fra Dansk Hoftealloplastik Register (DHR), som vi har beriget med data fra mikrobiologisk database og diverse registre fra Danmarks Statistik, herunder LPR og CPR registrene. I studie 1 og 2 har vi inkluderet en kohorte på 58.449 patienter med en opfølgning på 1 år. I studie 3 har vi inkluderet en kohorte på 1.669 patienter med en opfølgning på op til 10 år.


Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Disse studier gør os særligt klogere på risikofaktorer for udvikling af infektion i en protesehofte, som er en yderst farlig komplikation til en ellers meget vellykket procedure. 

Mød forskeren

Rajzan Joanroy er tilknyttet forskningsenheden V-CORE (Vejle Centre for Orthopaedic REsearch) ved Institut for Regional Sundhedsforskningt på SDU.

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Regional Sundhedsforskning.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 26. januar 2024 kl.14.00 i Overhuset, Vejle Sygehus, Beriderbakken 4, 7100 Vejle.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 09.01.2024