Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Peter Hertz

Projektet undersøger relevante læringsmål og metoder for den yngre robot-kirurg, men også udvikling og test af innovative læringsredskaber for den erfarne robot-kirurg.

Hvad er titlen på din afhandling?

Evidensbaseret uddannelse i robot-assisteret kirurgi.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Organkirurgisk afdeling Kolding Sygehus, Institut for Regional Sundhedsforskning.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Kim Houlind. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Projektet undersøger relevante læringsmål og metoder for den yngre robot-kirurg, men også udvikling og test af innovative læringsredskaber for den erfarne robot-kirurg.

 

Hvad fandt du ud af?

Vi har identificeret relevante læringsmål og redskaber for den yngre robot-kirurg. Yderligere har vi udviklet en patient realistisk model til træning og kompetencevurdering af robot-assisteret operation for tyktarmskræft. Modellen er fremstillet med hjælp fra 3D print og patientscanninger.

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

I projektet er anvendt systematisk litteraturgennemgang, slutbruger surveys, designudviklings frameworks samt testdrevet validering.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne kan bruges til at træne og sikre kirurgiske kompetencer hos fremtidens robot-kirurger.

Mød forskeren

Peter Hertz er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU og Organkirurgisk afdeling på Kolding Sygehus.

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Regional Sundhedsforskning.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

12. december 14:00 i Auditoriet på Kolding Sygehus.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 28.11.2023