Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Pedja Cuk

Formålet med afhandlingen var at belyse de potentielle kort- og langtidsrelaterede gevinster og ulemper af robot kirurgi sammenlignet med almindelig kikkerthulskirurgi.

Hvad er titlen på din afhandling?

The use of robot-assisted technology in malignant colon cancer surgery.

 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for regional sundhedsforskning, IRS. Kirurgi, Sygehus Sønderjylland.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Mark Bremholm Ellebæk, overlæge, phd, associate professor, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Formålet afhandlingen var at belyse de potentielle kort- og langtidsrelaterede gevinster og ulemper af robot kirurgi sammenlignet med almindelig kikkerthulskirurgi.

 

Hvad fandt du ud af?

At anvendelse af robot-assisteret kirurgi sammenlignet med kikkerthulskirurgi ved operation for tyktarmskræft var forbudet med ens komplikationsrater, et mindre kirurgisk stress respons og en hurtigere udskrivelse fra sygehuset. Desuden kunne man antyde en mulig lavere risiko for tilbagefald af tyktarmskræft ved brug af robot-assisteret kirurgi sammenlignet med almindelig kikkerthulskirurgi.

Hvordan gjorde du det (metode)?

Der blev udført fire studier med forskellig metodologisk design. Det primære studie var en retrospektiv opgørelse der inkluderede implementeringsfasen af robot-assisteret tyktarmskræft kirurgi på kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland.

Det andet studie var et systematisk review og meta-analyse omhandlende kort-tids relaterede outcomes af robot-assisteret kirurgi ved operation for tyktarmskræft. Det tredje studie (randomiseret klinisk forsøg) havde til hensigt at afklare, hvorvidt robot-assisteret kirurgi ville medføre et lavere kirurgisk stress-respons, en forbedring af patient-relaterede outcomes (smerter, livskvalitet og forbrug af smertestillende medicin) ved anvendelse af en operationsmetoderne.

Det fjerde studie var en landsdækkende registeropgørelse af patienter opereret for tyktarmskræft ved brug af enten robot-assisteret eller almindelig kikkerthulskirurgi. Dette blev foretaget ved en gennemgang af nationale registre i perioden 2010-2018, og havde til formål at undersøge sammenhængen mellem risikoen for tilbagefald af cancersygdom og langtidsoverlevelsen ved brug af en af de to operationsmetoder.


Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Ovenstående fire studier antydede en mulig fordel ved anvendelse af robot-assisteret kirurgi der resulterede i både korttids- og langtidsrelaterede fordele hos patienter opereret for tyktarmskræft. Eftersom evidensen på forskningsområdet var beskeden har min Ph.D. afhandling afklaret, at implementering af robot teknologi er sikker hos denne patientkategori. 

Mød forskeren

Pedja Cuk er tilknyttet Institut for regional sundhedsforskning, IRS. Kirurgi, Sygehus Sønderjylland.

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Regional Sundhedsforskning.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 16. januar 2024 kl. 14-16, Auditoriet i Psykiatrien (lokale 57.001), Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 11.01.2024