Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Mikkel Højlund

Projektet undersøger hvordan forbruget af antipsykotisk medicin havde udviklet sig i forskellige diagnosegrupper.

Hvad er titlen på din afhandling?

Low-dose Quetiapine: Utilization and Cardiometabolic Risk.


På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning.


Hvem var din hovedvejleder?

Professor Jesper Hallas.


Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling? 

Hvordan forbruget af antipsykotisk medicin havde udviklet sig i forskellige diagnosegrupper. Vi fandt, at en 1 ud af 3 brugere ikke havde relevante diagnoser i registre. Derudover fandt vi, at et specifikt antipsykotikum (quetiapin) var det mest brugte i 2018, og dermed det mest interessante for videre studier. De resterende dele af afhandlingen omhandlede risikoen for sukkersyge, hjerte-karsygdom og risikofaktorer herfor ved brug af quetiapin.


Hvad fandt du ud af?

Off-label brug af quetiapin i lave doser var ikke forbundet med en øget risiko for sukkersyge eller blodpropper i kranspulsårerne, men dog med en øget risiko for blodpropper i hjernen og død af kardiovaskulære årsager. På baggrund af blodprøvedata fandt vi, at quetiapin relativt hurtigt kunne føre til stigninger i blodets indhold af triglycerider. Derudover fandt vi, at individer med normale værdier lettere kunne opleve stigninger i både langtidsblodsukker (HbA1c) og LDL kolesterol.


Hvordan gjorde du det (metode)?

Alle fire undersøgelser var baseret på danske sundhedsregistre. Da køb af receptpligtige lægemidler, besøg på sygehuse og blodprøveresultater registreres centralt, kan disse data sammenstilles ved hjælp af CPR-numre. Derfor kunne vi i det første studie karakterisere de individer som købte antipsykotisk medicin på apotek ved hjælp af anden medicinbrug eller diagnose. I de efterfølgende kohortestudier kunne vi følge quetiapin-brugere fra første recept til diagnose, emigration eller død. Samtidigt kunne vi sammenligne risikoen for udfald (fx sukkersyge) mellem quetiapin-brugere og brugere af et andet psykiatrisk lægemiddel med henblik på at skille quetiapins effekt på risikoen (for fx sukkersyge) fra den risiko der følger med at have psykisk sygdom.


Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne fra det første studie kan bruges til at planlægge indsatser for rationel brug af antipsykotisk medicin og til at formulere yderligere forskningsspørgsmål indenfor dette område. Resultaterne fra de øvrige studier udelukker en betydelig risiko for sukkersyge, hjerte-kar-sygdom og ændringer i blodniveauer af glukose, kolesterol og triglycerid. Samtidigt dokumenterer de dog også, at der er en risiko for disse sygdomme som kan skyldes brug af quetiapin i lave doser, og at individer som bruger denne medicin bør følges undervejs.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi her.

Læs mere

Hvornår bliver/blev afhandlingen forsvaret?

Afhandlingen blev forsvaret d. 30 september 2022.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 12.10.2022