Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Michael Dan Arvig

Projektet undersøger den akutte patient med åndenød: Vurdering med seriel ultralyd.

Hvad er titlen på din afhandling?

Den akutte patient med åndenød: Vurdering med seriel ultralyd (eng. The Acutely Dyspneic Patient: Assessment with Serial Ultrasound).


På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Forskningsenheden for Akutmedicin, Klinisk Institut.


Hvem var din hovedvejleder?

Annmarie Touborg Lassen, overlæge, professor, forskningsleder, Odense Universitetshospital og Forskningsenheden for Akutmedicin, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.


Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling? 

Finde sammenhængen mellem den akutte patients symptomer, diagnoser og dødelighed samt undersøge, hvorledes gentagne ultralydsskanninger af hjertet og lungerne hos patienten med akut åndenød kan optimere behandlingen og forbedre patienternes oplevelse af ikke at kunne få vejret.


Hvad fandt du ud af?

Den akutte patient ankom oftest med uspecifikke symptomer og blev udskrevet uden en specifik diagnose. Alder og komorbiditet havde mest betydning for overlevelsen.
Ved at lade behandlingen vejlede af ultralyd kunne graden af åndenød forbedres markant i forhold til vanlig behandling.


Hvordan gjorde du det (metode)?

Et kohorte studie til at undersøge sammenhængen mellem symptomer, diagnoser og dødelighed. 
En kritisk litteraturgennemgang til at udforske den nuværende evidens vedrørende monitorering af patienten med åndenød med gentagne ultralydsskanninger af hjertet og lungerne. 
Et randomiseret forsøg til at belyse effekten af at lade behandlingen vejlede af serielle ultralydsskanninger af hjertet og lungerne hos patienter med åndenød i forhold til vanlig standard vurdering.


Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Lave en bedre prioritering af de akutte patienter ved ankomst til en akutafdeling og ved de efterfølgende tilsyn, således at risikopatienterne ses først. Derudover kan patienter med åndenød opnå hurtigere symptomforbedring og klinisk stabilitet ved at lade behandlingen styre af gentagne ultralydsskanninger af hjertet og lungerne til gavn for systemet, klinikeren og patienterne.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Forskningsenheden for Akut Medicin på Klinisk Institut.

Læs mere

Hvornår bliver/blev afhandlingen forsvaret?

Afhandlingen forsvares d. 13 oktober 2022.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 28.09.2022