Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Mette Stie

Projektet undersøgte, hvilken betydning person-orienteret dialog om komplementær alternativ behandling har for patienter i kræftbehandling

Hvad er titlen på din afhandling?

Person-orienteret dialog om komplementær alternativ behandling integreret tidligt i et konventionelt onkologisk behandlings -og plejeforløb – Betydning og levede erfaringer.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Regional Sundhedsforskning, Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet. 
Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt – Syddansk Universitetshospital.
  

Hvem var din hovedvejleder?

Lars Henrik Jensen, Ph.d., Klinisk Lektor, Cheflæge, Cand.med., Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt - Syddansk Universitetshospital.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

I dette Ph.d. projekt har vi undersøgt, hvad det betyder for patienterne, hvis de som en del af deres kræftbehandlingsforløb deltager i samtaler med en sundhedsprofessionel, der vejleder og taler med dem om komplementære alternative behandlingsmuligheder (KAB) på en ikke-dømmende, oprigtig interesseret og værdig måde. Vi har bl.a. undersøgt, om patienten vil få flere eller færre bivirkninger, bedre livskvalitet, lavere grad af angst og depression og føle sig bedre informeret. Vi har ligeledes spurgt, om det forbedrer patientens velvære- kropsligt, emotionelt og eksistentielt og, om det fremmer patientens håb og livsmod. 

Hvad fandt du ud af?

Projektet viser, at samtaler om KAB mindsker patienternes kvalme, depression, angst og psykisk stress og forbedrer deres fysiske formåen og emotionelle livskvalitet. De lindrer ligeledes patienternes oplevelse af skyld, og fremmer deres håb, livsmod, livsglæde og vitalitet. Især meget bekymrede patienter har gavn af samtalerne og nogle patienter føler sig endda mere trygge ved den konventionelle kræftbehandling. Det er altafgørende, at den sundhedsprofessionelle er ikke-dømmende, respektfuld, tilstede, person-orienteret og har faglig viden om både KAB og onkologisk behandling og pleje.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Projektets samlede resultater er kommet frem ved hjælp af en systematisk gennemgang af forskningslitteratur om emnet, et lodtrækningsforsøg samt en interviewundersøgelse med patienter, der har deltaget i samtalerne. 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

På baggrund af resultaterne er samtaler om KAB i dag et tilbud til alle patienter med tilknytning til Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt. Projektet gavner således patienter med tilknytning til Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, men er også relevant for andre afdelinger, der varetager behandling og pleje af patienter med kræft.  For at samtaler om KAB bliver en endnu mere naturlig del af den daglige praksis, hvor patienter bliver behandlet for kræft, er der taget initiativ til et nyt forskningsprojekt. Projektet begynder i efteråret 2023.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Regional Sundhedsforskning.

Læs mere

Læs mere om forskeren

Kontakt

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Torsdag den 4. maj 2023 kl. 14, Auditoriet ’Bjerget’, Sygehus Lillebælt. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 27.03.2023