Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Mette Aaby Smith

Hvilke fordele, ulemper og udfordringer er der ved afholdelse af samtalen og planlægning af fremtidig akut behandling og pleje for patienter, som nærmer sig livets afslutning.

Hvad er titlen på din afhandling?

Patientautonomi og ønsker for akut behandling i den sidste tid.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Afdeling for Bedøvelse og Intensiv, Kolding Sygehus Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Prof. Hanne Irene Jensen. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Hvilke fordele, ulemper og udfordringer er der ved afholdelse af samtalen og planlægning af fremtidig akut behandling og pleje for patienter, som nærmer sig livets afslutning

Hvad fandt du ud af?

At få talt med patienterne og deres pårørende om ønsker for akut behandling i den sidste tid hjælper både ift at modtage den ønskede behandling i akutte situationer og fjerner følelsen af ansvar og beslutningstagning på patientens vegne fra de pårørende.

Hvordan gjorde du det (metode)?

En kombination af kvalitativ og kvantitativ metode i form af journal gennemgang, interview og spørgeskemaundersøgelse.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Min forskning kan bruges til at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at få talt med patienter, som nærmer sig livets afslutning om deres ønsker, værdier og frygt mht behandling og pleje i den sidste tid. Og forhåbentlig yderligere gøre opmærksom på behovet for et nationalt dokument, hvor disse ønsker kan blive dokumenteret og som kan tilgåes på tværs af sektorer til gavn for både patienter, pårørende og sundhedsfagligt personale. 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning.

Læs mere

Kontakt forskeren

Mette Aaby Smith er tilknyttet afdelingen for Bedøvelse og Intensiv på Kolding Sygehus Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Tirsdag d. 14. november 2023, kl. 14-16 i Auditoriet, Kolding Sygehus.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 11.10.2023