Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Martin Eisemann de Almeida

Projektet undersøgte lagringen af fedt i skeletmuskulaturen hos patienter med type 2 diabetes (T2D) og kontroldeltagere uden T2D, herunder sammenhængen med insulins virkning i kroppen og effekterne af forskellige træningsformer.

Hvad er titlen på din afhandling?

Intramuscular lipid droplets in type 2 diabetes and obesity: effects of exercise and training on subcellular distribution, morphology, and mitochondrial contact.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Muskelfysiologi og Biomekanik (MoB), Institut for Idræt og Biomekanik.
  

Hvem var din hovedvejleder?

Niels Ørtenblad.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Projektet har undersøgt lagringen af fedt i skeletmuskulaturen hos patienter med type 2 diabetes (T2D) og kontroldeltagere uden T2D, herunder sammenhængen med insulins virkning i kroppen og effekterne af forskellige træningsformer.

Hvad fandt du ud af?

Forskningen viser at patienter med T2D lagrer fedt i nogle store statiske fedtdråber upraktiske steder i muskelfiberen - og at indholdet af mitokondrierne, som er en form for ”fabrikker” der omsætter fedtsyrerne til energi, er meget lavt i disse fibre. Derudover blev otte ugers høj-intens intervaltræning gennemført og har med succes vist robuste forbedringer i insulins virkning og langtidsblodsukkeret hos patienterne med T2D samtidig med at lagringen af fedt i muskelvævet blev redistribueret til at ligne tilstandene hos kontroldeltagerne uden T2D.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Projektet bygger på en række metoder fra klinikken til at teste kroppens evne til at regulere blodsukkeret. Vi har derudover anvendt avancerede mikroskoper til at undersøge muskelprøver samt en otte ugers intervention til at anslå træningseffekter.

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Forskningen bidrager til en bedre forståelse af de sygdomsspecifikke karakteristika der fører til udviklingen af type 2 diabetes og bidrager ligeledes med en ny og effektiv træningsform til behandlingen og forebyggelsen af sygdommen. 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

Læs mere

Læs mere om forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

 Den 12 Maj kl. 14 i U82 på SDU i Odense. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 03.05.2023