Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Marlene Storm Andersen

Projektet undersøgte, hvilke mekanismer der sker i kroppen efter en hjerneskade.

Hvad er titlen på din afhandling?

Traumatic brain injury induced motor deficits: novel neural and muscular mechanism.


På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Molekylær Medicin.
  

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Mengliang Zhang.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Sker der ændringer af serotonin receptorer  i rygmarven og i den extracellulær matrix i muskler efter en hjerneskade? Har opioider en effekt på asymmetri efter en hjerneskade?

Hvad fandt du ud af?

Traumatiske hjerneskader leder ikke til ændringer af serotonin receptor i rygmarven, men den leder til asymmetri i bagbenene, i reflekser, samt asymmetri i gang mønsteret. Ydermere leder hjerneskader til ændringer i protein ekspressionen i den extracellulær matrix for collagen og laminin.

Derudover leder en hjerneskade til plastiske ændringer i neuroplastiske gener og i opioid gener. Opioider har en side-specifik effekt på den hjerneskade-induceret asymmetri.

Hvordan gjorde du det (metode)?

Der blev lavet en hjerneskade ved at hvor det sansemotriske for bagene i cortex er blevet fjernet. Der er blevet lavet en asymmetri test, en gå-test og EMG målinger. Ydermere er der blevet fortaget en gen analyse for neuroplastiske og opioid gener.

Rygmarven har været analyseret for ændringer i serotonin receptorer ved brug af immunohistokemi. Immunohistokemi er også den metode der er blevet brugt for at analysere ændringer i den extracellulær matrix.

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Den kan bruges i grundforskningen i forhold til at give et større indblik i de mekanismer. der sker i kroppen efter en hjerneskade.

Marlene Storm Andersen
Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Molekylær Medicin.

Læs mere

Læs mere om forskeren

Kontakt

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 21. marts 2023 kl. 10.00, lokale 19.01 J. B. Winsløws Vej 19, 5000 Odense C. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 13.03.2023