Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Mariana Bichuette Cartuliares

Projektet undersøgte hvordan diagnostik af samfundserhvervet lungebetændelse kan forbedres inden for de første timer efter indlæggelse.

Hvad er titlen på din afhandling?

Diagnosis and treatment of acutely hospitalised patients with suspected community-acquired pneumonia – clinical and microbiological perspectives.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og Forskningsenheden i Akutmedicin, Fælles Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Lektor Helene Skjøt-Arkil. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Projektet undersøgte hvordan diagnostik af samfundserhvervet lungebetændelse kan forbedres inden for de første timer efter indlæggelse. 

Hvad fandt du ud af?

Vi udviklede en diagnostisk model som identificerede 13 kliniske karakteristika som kan understøtte den diagnostiske process. Trakealsugning viste sig at være den bedste prøvetagningsmetode af nedre luftvejssekret, som kan bidrage til mere præcis diagnostik og resultatet af point-of-care test indikerer at PCR analyser på luftvejssekret kan påvirke antibiotikaordination til fordel for tidligere og mere målrettede behandlinger.

Hvordan gjorde du det (metode)?

Afhandlingen byggede på tre projekter som indsamlede data prospektivt på tre sygehuse, hvor patienter blev akutte indlagt med en mistanke om en lungebetændelse. En diagnostiske model blev udviklet baseret på 70 kliniske karakteristika, herunder patientens symptomer, kliniske parametre og blodprøvesvar ved indlæggelsen. Yderligere udførte vi to separate, ikke-blindede, randomiserede kontrollerede studier med parallelle grupper for at vurdere den optimale prøvetagningsmetode for luftvejssekret og antibiotikaordination.
 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Optimal prøvetagningsmetode og hurtig diagnostik vil føre til mere hensigtsmæssigt antibiotikaforbrug. Det bidrager til at reducere udviklingen af antibiotikaresistens, ved en mere målrette behandling da færre patienter vil blive overbehandlet med antibiotika ved mistanken om en lungebetændelse. Resultaterne bidrager med værdifuld information og viden til fremtidige forsknings- og implementeringsstrategier med fokus på forbedring af diagnostik af lungebetændelse og giver ny indsigt i mulighederne for optimering af den diagnostiske proces.

Mød forskeren

Mariana Bichuette Cartuliares er ph.d.-studerende på SDU og er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning og Forskningsenheden i Akutmedicin.

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningsenheden i Akutmedicin på Institut for Regional Sundhedsforskning.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Torsdag den 30.11.2023 kl. 14.00.
Lærings- og forskningshuset (Auditorium), Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15F, 6200 Aabenraa.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 07.11.2023