Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Lykke Larsen

Undersøgelse af vaccinedækningen blandt nyretransplanterede og ventelistepatienter til nyretransplantation.

Hvad er titlen på din afhandling?

Immunization of immunosuppressed patients - Knowledge, practices and serological response.


På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Afdelingen for Infektionsmedicinsk Afdeling Q , Klinisk Immunologi på OUH og Klinisk Institut. 


Hvem var din hovedvejleder?

Isik Somuncu Johansen.


Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling? 

Formålet var blandt nyretransplanterede og ventelistepatienter til nyretransplantation at afdække:

  1. Vaccinedækningen mod influenza og pneumokokker i henhold til nationale retningslinjer. 
  2. Eventuelle prædiktorer, der påvirker vaccinedækningen og årsager til vaccine afslag/accept. 
  3. Om dobbelt dosis af både den konjugerede 13-valent pneumokokvaccine (PCV13) og den 23-valent pneumokokvaccine (PPV23) øger vaccinationsresponset efter vaccination.
 

Hvad fandt du ud af?

Spørgeskemaundersøgelsen viste at både influenza- og pneumokokvaccinedækningen var suboptimal hos danske ventelistepatienter og nyretransplanterede, og manglende vaccinationsvejledning synes at være hovedårsagen. 
Det randomiserede forsøg viste, at dobbelt dosis af begge pneumokokvacciner anvendt i henhold til prime-boost vaccinestrategien gav et signifikant bedre antistofrespons 5 uger efter afsluttet vaccination hos ventelistepatienterne, ift. standard doser.


Hvordan gjorde du det (metode)?

Denne afhandling er baseret på en tværsnitsundersøgelse (spørgeskema) og et randomiseret lægemiddelforsøg.


Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Studiets resultater kan forhåbentlig bruges til fremadrettet til at planlægge vaccinationsindsatser rettet mod solide organ transplantationskandidater.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Immunologi på Klinisk Institut.

Læs mere

Hvornår bliver/blev afhandlingen forsvaret?

Afhandlingen forsvares d. 22 september 2022 kl. 14.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 12.09.2022