Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Louise Laage Stenteberg

BAMBI-studiet undersøgte glukoseprofiler i løbet af graviditeten ved hjælp af måltidstest og kontinuerlig glukosemonitorering (CGM).

Hvad er titlen på din afhandling?

BAMBI studiet - Bariatrisk kirurgi og konsekvenser for mor og barn i graviditet.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Forskningsenheden for Steno Diabetes Center Odense, Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Dorte Møller Jensen

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Formålet med BAMBI-studiet var at undersøge glukoseprofiler i løbet af graviditeten ved hjælp af måltidstest og kontinuerlig glukosemonitorering (CGM). Dertil var formålet at undersøge risikofaktorer for at udvikle hypoglykæmi (lavt blodsukker) samt at undersøge sammenhængen mellem fosterets vækst og hypoglykæmi hos gravide kvinder tidligere opereret med gastric bypass sammenlignet med matchede raske gravide kontroller.

Hvad fandt du ud af?

BAMBI-studiet viste, at kvinder med gastric bypass var mere eksponerede for hyper- og hypoglykæmi (højt og lavt blodsukker) under graviditet sammenlignet med gravide kontroller.

Mens risikoen for hypoglykæmi var uændret i løbet af graviditeten i forbindelse med måltidstesten, steg risikoen i løbet af graviditeten målt med CGM. Denne forskel kan skyldes, at kvinderne selv bestemte, hvilken føde de indtog i forbindelse med CGM, mens det var bestemt under måltidstesten. De gravide kvinder med gastric bypass, der havde for meget tid med hypoglykæmi, havde også et forlænget interval fra operation til konception, lavere nadir vægt og større procentvis vægttab efter operationen. Endvidere indikerer resultaterne af BAMBI-studiet at hypoglykæmi kan være medvirkende årsag til at et øget antal børn fødes for små i forhold til deres gestationsalder blandt kvinder med gastric bypass.

Hvordan gjorde du det (metode)?

23 gravide kvinder med gastric bypass og 23 raske gravide kvinder matchet på BMI og paritet blev inkluderet i BAMBI-kohorten. Kvinderne blev inkluderet i studiet fra april 2019 til november 2021. Alle deltagere blev fulgt fra første trimester til 4-6 uger post partum. Glukose og tarmhormoner blev undersøgt ved hjælp af en måltidstest bestående af et flydende måltid i første og tredje trimester. Derudover undersøgte vi kvindernes interstitielle glukose med CGM i første, andet og tredje trimester samt 4-6 uger post partum. Time-in-range blev defineret som tid med interstitiel glukose mellem 3.5 og 7.8 mmol/L. Fosterets vækst blev undersøgt ved hjælp af ultralyd i graviditetsuge 28, 32 og 36. Inden for 72 timer efter fødslen blev barnets vægt, længde, abdominalomfang og hudfoldernes tykkelse målt. Derudover blev barnets kropssammensætning bestemt ved hjælp af dual x-ray absorptiometri (DXA).

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

BAMBI-studiets resultater tyder på, at optimering af glukoseniveauer hos gravide med gastric bypass ved hjælp af screening, information og kostrådgivning kan virke forebyggende mod hæmning af fosterets vækst. Disse resultater bør dog efterprøves i større studier. Fundet af øget tid i hyperglykæmi for kvinder med gastric bypass nødvendiggør desuden yderligere studier med henblik på at sikre, at vi får diagnosticeret gestational diabetes (diabetes der udvikles hos gravide) korrekt hos disse kvinder.

Louise Laage Stenteberg
Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Læs mere om forskeren

Kontakt

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 10. marts 2023 i Kirkesalen, Odense Universitetshospital.  

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: