Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Lise Gehrt

Projektet undersøgte, om MFR-vaccination kan beskytte mod andre infektioner end målsygdommene.

Hvad er titlen på din afhandling?

Non-specific effects of vaccination against Measles-Mumps-Rubella on vaccine non-targeted infections in Denmark, Finland, Norway, and Sweden.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Bandim Health Project, Forskningsenheden OPEN, Klinisk Institut.
  

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Christine Stabell Benn.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Kan MFR-vaccination beskytte mod andre infektioner end målsygdommene? 

Hvad fandt du ud af?

Vi fandt, at MFR har potentiale til at reducere indlæggelser for andre infektioner, mens der var mindre effekt på antibiotikabehandlinger.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Ved brug af nationale registre i Danmark, Finland, Norge og Sverige, sammenlignede vi børn som havde fået MFR, med børn som endnu ikke havde fået vaccinen. Analyserne blev kontrolleret for en lang række sociale og sundhedsmæssige forhold.

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Fundene fra afhandlingen bør efterprøves i lodtrækningsstudier for at fastslå de samlede sundhedsgevinster ved MFR vaccination og det bedste tidspunkt for MFR vaccination. Beskyttelse mod andre infektioner kan omsættes til forbedret sundhed blandt børn i hele verden og bør overvejes i planlægningen af vaccinationsprogrammer.

Lise Gehrt
Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Læs mere om forskeren

Kontat

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 17. marts 2023 kl. 14 på Danish Institute for Advanced Study, Campus Odense. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: