Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Line Nørgaard Remmen

Projektet undersøgte prevalensen af muskelskeletlidelser (MSD) hos erhvervsfiskere på verdensplan, samt sammenfattede hvilke risikofaktorer der kunne påvirke forekomsten heraf.

Hvad er titlen på din afhandling?

The Musculoskeletal Health of Danish Occupational Fishermen - Occupational Epidemiology. 
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Enhed for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. 
 

Hvem var din hovedvejleder?

Gabriele Berg-Beckhoff.

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

PhD-projektet havde til formål at undersøge prevalensen af muskelskeletlidelser (MSD) hos erhvervsfiskere på verdensplan, samt sammenfatte hvilke risiko faktorer der kunne påvirke forekomsten heraf. Derudover undersøgte projektet studier hvilke arbejdsrelaterede faktorer ved Danske erhvervsfiskere som udgjorde en risiko for den første hospitalskontakt med hvilken som helst MSD, samt hvilke risiko faktorer der var for første ryglidelser og tilbagevendende ryglidelse.
 

Hvad fandt du ud af?

Prevalensen af MSDs fandtes høj på verdensplan, mens de arbejdsrelaterede risikofaktorer herfor ikke viste entydige resultater. Af de Danske erhvervsfiskere havde 40% haft en første MSDs, hvoraf flest var relateret til ryg. Faktorer som udgjorde en risiko for forekomsten af første MSDs var lavest anciennitet samt skift mellem andre erhverv. Derimod reduceredes risikoen ved erhvervsfiskere med en kaptajn uddannelse, hos dem som arbejdede deltid samt højere anciennitet. Forekomsten af en anden MSDS var en særlig risikofaktor for første ryglidelse, mens ingen af de undersøgte faktorer havde indflydelse på tilbagevenden heraf.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)? Resultaterne viser vigtigheden af at forebygge MSDs med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser hvor fokus er specifikt målrettet de forskelle i risici der er for de forskellige anatomiske områder samt hvilken sekvens den givne MSDs forekommer, da resultaterne viste at tilbagevendende ryglidelser har andre risikofaktorer end ved første. 
 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 6. juni 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 31.05.2023