Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Lars Christian Lund

Forskningsprojektet undersøgte, hvorvidt brugen af bestemte lægemidler påvirker forløbet af en coronavirus-infektion.

Hvad er titlen på din afhandling?

Pharmacoepidemiological aspects of the COVID-19 pandemic

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin på Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Hvem var din hovedvejleder?

Jesper Hallas.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling? 

Forskningsprojektet undersøgte, hvorvidt brugen af bestemte lægemidler påvirker forløbet af en coronavirus-infektion.

Hvad fandt du ud af?

Overordnet set viste det sig, at data fra de danske sundhedsregistre ikke understøtter de undersøgte hypoteser om skadelige virkninger af de undersøgte lægemidler.

Hele projektet bestod af fem forskellige studier: Det første studie undersøgte, hvorvidt brugen af ibuprofen og ibuprofen-lignende lægemidler påvirkede forløbet af en coronavirus infektion, og konkluderede, at disse lægemidler ikke forværrede infektionens forløb.

Det andet studie undersøgte, hvorvidt patienter I behandling for nedsat eller øget stofskifte havde en øget risiko for at blive smittet med coronavirus. Disse patienter havde den samme risiko for at blive smittet som en kontrolgruppe, og havde overordnet set heller ikke sværere forløb, hvis de blev inficeret.

I et tredje studie undersøgte vi forekomsten af komplikationer, i form af nye lægemiddelbehandlinger og sygehusdiagnoser, op til 6 måneder efter en ukompliceret coronavirus infektion. For de fleste behandlinger og diagnoser var der ingen eller kun en meget beskeden øget risiko, bortset fra en overhyppighed af en diagnose for åndenød og behandling for dette.

Et fjerde studie undersøgte, hvordan behandling med blodfortyndende medicin påvirkede dødeligheden blandt patienter indlagt med COVID-19 i København og Stockholm. Studiet fandt ikke nogen betydelige forskelle i dødeligheden mellem dem der fik blodfortyndende medicin, og dem der ikke gjorde. Grundet studiets begrænsede størrelse, kan der dog ikke konkluderes, at blodfortyndende behandling ikke gavner patienter indlagt for COVID-19. Et sidste arbejde undersøgte forskellige metoder til at måle effekten af vaccination mod COVID-19.

Hvordan gjorde du det (metode)?

Studierne gjorde brug af de danske sundhedsregistre. Ved hjælp af disse registre identificerede vi alle personer, der var blevet testet positiv for coronavirus, og vi kortlagde hvorvidt de inden infektionen havde indløst recepter for visse lægemidler. Herefter kunne vi så måle hvor ofte personer, der havde brugt et givent lægemiddel blev indlagt for COVID-19, blev indlagt på intensiv afdeling eller døde i forbindelse med infektionen.

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne fra dette ph.d.-projekt underbygger, at man ikke skal stoppe en velbegrundet behandling på baggrund af nye, ubekræftede hypoteser.

Foto af Lars Christian Lund
Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk farmakologi, farmaci og Miljømedicin på IST.

Læs mere

Hvornår bliver/blev afhandlingen forsvaret?

Den 23. august 2022 kl. 14. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: