Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Katrine Fladeland Iversen

Projektet undersøgte udvikling af resistens mod antistoffet daratumumab hos patienter med knoglemarvskræft.

Hvad er titlen på din afhandling?

Udvikling af resistens mod antistoffet daratumumab hos patienter med knoglemarvskræft. 
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for regional sundhedsforskning. 
 

Hvem var din hovedvejleder?

 Torben Plesner.

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Vi ønskede at undersøge, hvordan patienternes immunforsvar spiller sammen med og imod antistoffet daratumumab.
 

Hvad fandt du ud af?

Dybere indsigt i samspillet med immunforsvaret, knoglemarvskræften og antistoffet.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Analyse af blod og knoglemarv fra patienter med knoglemarvskræft samt raske kontroller. 

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Inspirere til yderligere undersøgelser af området.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Regional Sundhedsforskning.

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 14. juni 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 13.07.2023