Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Johanna Åhsberg

Projektet undersøgte patientnære strategier, der kan forbedre diagnostik af tuberkulose og prognose blandt patienter som lever med fremskreden HIV.

Hvad er titlen på din afhandling?

Point-of-care strategies to improve tuberculosis care among severely immunocompromised HIV-infected patients in Ghana.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Forskningsenhed for Infektionsmedicin, Klinisk institut, Syddansk Universitet; Mycobacterial Centre for Research Southern Denmark, MyCRESD, Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Isik Somuncu Johansen.

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

I TBPOC-studiet ønskede vi at identificere patientnære strategier, der kan forbedre diagnostik af tuberkulose og prognose blandt patienter som lever med fremskreden HIV. 
 

Hvad fandt du ud af?

TBPOC-studiet viste at mange patienter med HIV og symptomer på tuberkulose, ikke fik en optimal udredning for tuberkulose under indlæggelsen, og at de havde en uacceptabelt høj dødelighed. En urin-baseret hurtigtest, Determine TB LAM, blev i studiet introduceret og anvendt på hospitalerne som et supplement til diagnostik af tuberkulose baseret på en urinprøve. Testen viste at kunne overkomme flere udfordringer i håndtering af tuberkulose. Vi fandt at flere patienter blev diagnosticeret med tuberkulose i gruppen som havde LAM-testen tilgængelig (34.1%) sammenlignet med kontrolgruppen med adgang til rutine opspyt-baseret tuberkulose diagnostik (18.7%).
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Artikel 1: Beskriver og sammenligner de vigtigste trin i håndtering af tuberkulose før og under COVID-19-pandemien ved tre hospitaler i Ghana.
Artikel 2: Ved de tre hospitalerne evaluerede vi effekten af hurtigtesten, Determine TB LAM, på tiden til diagnose og behandling af tuberkulose samt på samlet antal patienter diagnosticeret med tuberkulose. Dette gennem et stepped-wedge cluster randomized design.
Artikel 3: I et mixed methods studie, brugte vi de vigtigste resultater fra artikel 1 og 2 samt en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews blandt hospitalsansatte til bedre at forstå, hvordan Determine TB LAM-interventionen blev brugt i klinikken.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne af TBPOC-studiet viser at alvorligt syge patienter indlagt med HIV i mange tilfælde ikke udredes for tuberkulose på trods af tuberkulose-symptomer, samt at de har en dårlig prognose. Studiet understreger, at brug af Determine TB LAM sideløbende med standard opspyt baseret diagnostik kan bedre diagnostik af tuberkulose blandt patienter med HIV, og resultaterne kan bidrage til at guide implementering af testen i bredere sammenhæng. 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 24. august 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 07.08.2023