Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Iben Have Beck

Projektet undersøgte sammenhænge mellem udsættelse for perfluoroalkyl stoffer (PFAS) i både fosterlivet og tidlig barndom og kognitiv udvikling hos børn.

Hvad er titlen på din afhandling?

Association between prenatal and early postnatal exposure to Perfluoroalkyl substances (PFAS) and neuropsychological development in 1.5 to 7-year-old children.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?
Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin.

  

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Tina Kold Jensen.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Projektet undersøgte sammenhænge mellem udsættelse for perfluoroalkyl stoffer (PFAS) i både fosterlivet og tidlig barndom og kognitiv udvikling hos børn.

Hvad fandt du ud af?

Udsættelse for PFAS som foster var associeret med en lille reduktion i Intelligens Kvotient (IQ) ved 7-års alderen, men ikke med forsinket sprogudvikling blandt 18 til 36-måneder gamle børn. Serum PFAS-koncentrationerne hos de 18 måneder gamle børn var stærkt korreleret med varighed af amning og vi var ikke i stand til at adskille de potentielt skadelige effekter af PFAS i tidlig barndom fra de velkendte gavnlige effekter som amning har på kognitiv udvikling.
Derudover fandt vi at IQ blandt 7-årige børn fra Odense Børnekohorte var sammenlignelige med jævnaldrende danske børn fra baggrundsbefolkningen og vi bekræftede kendte determinanter for IQ.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Studierne er baseret på data fra Odense Børnekohorte, som er et igangværende forskningsprojekt med ca. 2.500 deltagende familier. I Odense Børnekohorte har vi målt koncentrationer af fem forskellige PFAS i blodprøver fra mødre under graviditeten og fra børn der deltog i 18-måneders undersøgelsen. Børnenes kognitive evner (sprogudvikling og IQ) blev hhv. vurderet ved hjælp af MacArthur-Bates CDI-forældre rapport da børnene var 18 til 36-måneder gamle og en forkortet version af Wechsler Intelligence Score for Children version 5 (WISC-V) administreret af en psykolog på børnenes skoler da børnene var 7 år. IQ-data blev undersøgt gennem deskriptive analyser og determinanter for IQ, samt sammenhænge mellem udsættelse for PFAS i fosterlivet samt tidlig barndom og kognitiv udvikling blev analyseret ved hjælp af statistiske regressions modeller.

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Vores fund bidrager til mistanken om at udsættelse for PFAS i fosterlivet kan have en skadelig indvirkning på hjernens udvikling. Det er dog vigtigt at understrege, at vi kun fandt beskedne fald i IQ og at disse fund derfor ikke vurderes at have betydning for det enkelte barn. Små tab af IQ-point i en hel befolkning kan derimod have store samfundsmæssige konsekvenser, da vi alle i mere eller mindre grad er udsat for PFAS. 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Sundhedstjeneste Forskning.

Læs mere

Læs mere om forskeren

Kontakt

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 12. maj 2023, kl. 13.00 på J.B. Winsløws Vej 19, WP19, lokale 19.01, 5000 Odense C. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 10.05.2023