Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Esben Elholm Madsen

Hvad motiverer børn i dette 11 ugers skolebaserede fodbold koncept?

Hvad er titlen på din afhandling?

"11 for Health i Danmark" - hvad motiverer børn i dette 11 ugers skolebaserede fodbold koncept?

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?
Institut for idræt og biomekanik.

Hvem var din hovedvejleder?
Peter Krustrup.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling? 
Børn er utilstrækkeligt fysisk aktive, og kun 26% af danske skolebørn mellem 11 og 15 år lever op til gældende anbefalinger for fysisk aktivitet. Derfor er det vigtigt at undersøge tiltag, som øger skolebørns fysiske aktivitetsniveau. ”11 for Health in Denmark” har til formål at øge 10-12-årige skolebørns fysiske aktivitetsniveauer og sundhedsviden gennem en 11 ugers fodbold intervention. Programmet gennemføres som en del af idrætsundervisningen på 5. klassetrin. PhD afhandlingen undersøgte implementeringen og de motivationelle processer i ”11 for Health i Danmark”.

Hvad fandt du ud af?
Resultaterne viste en høj deltagelse og engagement grundet en motiverende undervisningsstil, men samtidig et behov for at skabe en fortrolighed med undervisningen. Fundene peger på et motivationsmæssigt link mellem skolebørns autonome og ekstrinsiske motivation fra skole- til fritidskonteksten og kan muligvis informere fremtidige interventioner, der søger at fremme motivation og deltagelse i fysisk aktivitet i fritidskonteksten. 

Hvordan gjorde du det (metode)?
En kombination af kvalitative og kvantitative metoder. 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?
Forskningen kan bruges til at informere fremtidige interventioner, der promoverer motivation og deltagelse i fysisk aktivitet for børn, både i Danmark og i udlandet.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for idræt og biomekanik

Læs mere

Læs mere om forskeren her

Læs mere

Hvornår bliver/blev afhandlingen forsvaret?

Afhandlingen bliver forsvaret den 1. december 2022, kl. 12-14 på SDU i lokale U43.  

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 29.11.2022