Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Ditte Bork Iversen

Projektet undersøgte om to antibiotika, flucloxacillin og dicloxacillin, inducerer enzymer og lægemiddeltransportere og om dette fører til lægemiddelinteraktioner.

Hvad er titlen på din afhandling?

Supporting safe use of antibiotics: Penicillinase-resistant penicillins as inducers of drug metabolism and drug transport.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Tore B. Stage. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Projektet undersøgte om to antibiotika, flucloxacillin og dicloxacillin, inducerer enzymer og lægemiddeltransportere og om dette fører til lægemiddelinteraktioner. 

 

Hvad fandt du ud af?

Flucloxacillin kan kategoriseres som en svag inducer af enzymet Cytochrome P450 (CYP) 3A4 og dicloxacillin kan kategoriseres som en inducer af lægemiddeltransporteren P-glycoprotein (P-gp). På trods af denne induktion fører det ikke til en øget risiko for blodpropper blandt brugere af de blodfortyndende lægemidler, direkte oral antikoagulantia (DOAK), når patienterne samtidig behandles med dicloxacillin.

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

For at undersøge om flucloxacillin og dicloxacillin inducerer CYP enzymer og P-gp udførte vi to kliniske studier, hvor vi inkluderede raske frivillige. Her kunne vi i blodprøver måle om CYP enzymerne og lægemiddeltransporterne var induceret efter 10 og 28 dages behandling med flucloxacillin og dicloxacillin.

Derudover undersøgte vi også om enzymerne og transporterne var blevet induceret in vitro ved at måle mRNA niveauet, protein niveauet og enzym aktiviteten. Til sidst udførte vi et studie baseret på danske sundhedsregistre. Her undersøgte vi om patienter, der er i behandling med DOAK og på et tidspunkt indtager dicloxacillin oftere bliver indlagt med en blodprop.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne kan bruges til at informere læger om, at de skal udvise forsigtighed når flucloxacillin eller dicloxacillin gives samtidig med andre lægemidler, som nedbrydes af CYP3A4 eller transporteres af P-gp. Derudover kan dicloxacillin godt gives sammen med et DOAK uden at det øger risikoen for blodpropper.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 13. oktober 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 02.10.2023