Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Chadi Nimeh Abdel-Halim

I kraft af at spredning til lymfeknuderne på halsen forringer prognosen for patienter med hoved-halskræft, ønskede projektet at undersøge, hvorvidt en ny scanningsmetode kaldet PET/MR kunne forbedre diagnosen.

Hvad er titlen på din afhandling?

Cervical Lymph Node Metastases in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Patterns, Extranodal Extension, and Diagnostic Performance of Imaging
Oversat til dansk: Spredning af hoved-halskræft til halsens lymfeknuder: mønster, ekstrakapsulær spredning og værdien af billeddiagnostik.

 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk institut – SDU i forskningsenheden for otorhinolaryngologi.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Christian Godballe. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

I kraft af at spredning til lymfeknuderne på halsen forringer prognosen for patienter med hoved-halskræft, er det vigtigt at kunne stille en sikker diagnose. Jeg ville undersøge, hvorvidt en ny scanningsmetode kaldet PET/MR kunne forbedre diagnosen. Resultaterne har vist, at der ikke er nogen diagnostisk fordel ved PET/MR sammenlignet med andre konventionelle billedmodaliteter.

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

En kombination af systematisk gennemgang af litteraturen, metaanalyse, observationsstudie, pålidelighedsstudie og et klinisk studie, hvor patienter under udredning for hoved-halskræft blev tilbudt en ekstra PET/MR-scanning oven i den traditionelle billeddiagnostiske udredning. Vi sammenlignede herefter PET/MR med MR, CT, og PET/CT til at påvise lymfeknudemetastaser på halsen. Under forløbet var jeg på et 6-måneders ophold på øre-næse-halsafdelingen på Mayo Clinic, USA, hvor jeg samlede data ind på patienter med kræft i mundsvælget.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Vi ved nu, at PET/MR har potentiale i udredningen af hovedhals-kræft patienter. Der er dog stadig behov for videre forskning for at undersøge, hvordan vi bedst kan udnytte potentialet.

Mød forskeren

Chadi Nimeh Abdel-Halim er tilknyttet forskningsenheden for otorhinolaryngologi ved Klinisk institut på SDU.

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Forsvaret finder sted d. 19. januar 2024.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 19.12.2023