Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Casper Falster

Projektet undersøgte om ultralydsscanning af lungerne, hjertet og benenes blodkar forbedrer udredningen for mistænkt blodprop i lungen.

Hvad er titlen på din afhandling?

Ultrasound in the diagnostic work-up of pulmonary embolism.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Odense respiratory research unit (ODIN).
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor Christian B. Laursen. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Projektet undersøgte om ultralydsscanning af lungerne, hjertet og benenes blodkar forbedrer udredningen for mistænkt blodprop i lungen. 

 

Hvad fandt du ud af?

Anvendelsen af ultralyd ved mistænkt blodprop i lungen kan reducere behovet for CT-scanninger med omkring 50%. Vi kan dog endnu ikke konkludere om tilgangen er tilstrækkeligt sikker at anvende før et større studie endeligt har bekræftet resultaterne.

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

I studiets første del foretog vi en systematisk gennemgang al udgivet videnskabelig litteratur på området. Her fandt vi ud af at flere ultralydsfund havde potentiale til at be- eller afkræfte mistanke om blodprop i lungen hos udvalgte patienter.

Ud fra disse fund konstruerede vi en skræddersyet ultralydstilgang som vi afprøvede på 75 patienter, der var henvist til CT-scanning for mistænkt blodprop i lungen. Heraf havde 34 patienter ultralyd uden tegn på blodprop i lungen og lav klinisk risiko. Ingen af disse viste sig at have blodprop i lungen på CT-scanning. Hos ti patienter blev blodprop i lungen bekræftet af ultralyd, hvilket viste sig at være korrekt i alle tilfælde. 

For at se om disse fund kunne genfindes når ultraydstilgangen blev brugt på af forskellige læger på forskellige hospitaler foretog vi et lodtrækningsstudie, hvor 150 patienter på tværs af 6 hospitaler enten blev undersøgt med ultralyd eller CT-scanning som vanligt.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Den systematiske gennemgang af al litteratur på området kan tjene som et opslagsværk for læger der arbejder med ultralyd til dagligt og undersøger en patient med mistanke om blodprop i lungen. Gennemgangen giver vigtig information og hvilke tegn der tyder på diagnosen og hvilke der ikke gør.
Hvis et kommende stort studie bekræfter at den skræddersyede ultralydstilgang er sikker at bruge, vil det reducere henvisninger til CT-scanning betragteligt og spare tid og ressourcer i et allerede travlt sundhedsvæsen, samt spare patienter for ventetid og radioaktiv stråling.

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Odense Respiratory Research Unit (ODIN).

Læs mere

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 13. oktober 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 26.09.2023