Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Ann-Maria Gramkow

Projektet undersøgte balancen i patienters medicinering efter nyretransplantation.

Hvad er titlen på din afhandling?

Monitoring of renal transplant patients by use of complement factors, kidney-specific cell-free DNA, Torque Teno Virus, and HLA epitope matching. - Investigation and application of biomarkers in kidney transplantation: From development to clinical and research relevance.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk institut, nyremedicinsk forskningsenhed.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Overlæge Helle C. Thiesson, PhD. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Nyretransplantation er den bedste behandling af nyresvigt. Efter transplantationen har patienterne behov for immundæmpende medicin for at forhindre afstødning, men det er svært at finde balancen mellem for lidt og for meget medicin. Begge dele medfører komplikationer. Nyretransplanterede monitoreres løbende efter transplantationen, men vores nuværende markører er upræcise.

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

I mit ph.d.-forløb har vi gennemført fem studier omhandlende biomarkører i nyretransplantation. I det første studie udviklede vi en blodprøvebaseret biomarkør til påvisning af nyreskade. Det andet studie undersøgte ændringer i komplementsystemet ved afstødning.

Det tredje studie evaluerede en ikke-sygdomsfremkaldende virus som et værktøj til monitorering af graden af immundæmpning. Det fjerde studie udforskede en ny metode til prætransplantationel matching af donor og modtager for at forbedre resultaterne efter transplantation. Det sidste studie anvendte en anerkendt biomarkør som prognostisk indikator hos nyretransplanterede børn.
 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Effektive biomarkører kan forbedre nyretransplantationsbehandlingen ved at optimere overvågningen og tilpasse medicineringen individuelt for at minimere komplikationer.

 

Mød forskeren

Ann-Maria Gramkown er tilknyttet nyremedicinsk forskningsenhed og Klinisk Institut på SDU.

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Afhandling forsvares d. 1. december 2023 kl 14.00 i Kirkesalen, OUH.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 13.11.2023