Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Andreas Møller Jensen

Projektet undersøgte sammenhængen mellem dataindsamlingsmetoder og estimater for neonatal dødelighed og dødfødsler i lavindkomstlande

Hvad er titlen på din afhandling?

Measuring early neonatal mortality in low-income countries.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk Institut, OPEN, Bandim Health Project.
  

Hvem var din hovedvejleder?

Ane Fisker.

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Sammenhængen mellem dataindsamlingsmetoder og estimater for neonatal dødelighed og dødfødsler i lavindkomstlande.

Hvad fandt du ud af?

Samlet set påvirkes de estimerede dødfødsels-og dødelighedsrater af metoden, der anvendes, når overvågningsdata (HDSS-data) analyseres. Den tidlige neonatale dødelighed og dødfødselsraterne er væsentligt underestimerede, når det antages at retrospektive data giver fuld information om fødsler. Derudover viser det sig, at fødselsdato og alder-ved-død er mindre præcise, når information om fødsler og dødsfald er indsamlet ved tværsnitsundersøgelser sammenlignet med overvågningsdata (HDSS-data).
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Bandim Health Project driver et landdistrikt overvågningssystem (HDSS) og et urbant HDSS i Guinea-Bissau, Vestafrika. Ved at analyser data fra Guinea-Bissau indsamlet mellem 2012 og 2019 med forskellige metoder, kunne estimater for tidlige neonatale dødelighed og dødfødselsraterne sammenlignes. Derudover blev præcisionen af dødlighedsestimater undersøgt ved at sammenligne registrerede fødsler og børnedødsfald blandt kvinder, der både var en del af enten Bandim Health Projects urbane eller landdistrikts HDSS og var interviewet i en retrospektiv demografisk tværsnitsundersøgelse.

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Min forskning viser, at det er vigtigt at overveje, hvilken metode man anvender, når man analyserer data fra steder uden komplette registre. Samtidig peger min forskning på, at datakvaliteten kan være et problem i tværsnitundersøgelser, og at især den globale dødfødselsrate er højere, end vi går og tror. 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut på SDU.

Læs mere

Læs mere om forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

 Den 4. maj 2023.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 12.04.2023