Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Anders Fritz Lerche

Projektet undersøgte at arbejdsopgaverne i arbejdslivet skal tilrettelægges så de ikke har får høje, eller for lave ergonomiske krav for medarbejderen.

Hvad er titlen på din afhandling?

Designing industrial work to be ‘just right’ to promote musculoskeletal health – Feasibility, design, implementation and effectiveness of a Goldilocks Work intervention.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Idræt og Biomekanik ved forskningsgruppen Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Hovedvejleder, Karen Søgaard. 
Medvejleder, Andreas Holtermann. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Guldlok-princippets vision er at skabe at arbejdet skal organiseres med en 'helt tilpas' ergonomisk balance som fremmer muskelskelet sundhed. Dvs. at arbejdsopgaverne skal tilrettelægges så de ikke har får høje, eller for lave ergonomiske krav for medarbejderen. Denne afhandling undersøger, om Guldlok-princippet kan anvendes på industriarbejdspladser til at ændre arbejdsorganisering og fysisk adfærd.
  1. At undersøge, om det var muligt at udvikle og implementere ændringer i arbejdet i overensstemmelse med Guldlok-princippet.
  2. At udvikle en Guldlok-intervention og formulere en logisk model for de organisatoriske ændringer, der inkluderer hvordan en ’helt tilpas' ergonomisk balance kan implementeres på en industri arbejdsplads.
  3. At vurdere kvaliteten af implementeringen af Guldlok-interventionen i en industriel sammenhæng.
  4. At evaluere effekten af Guldlok-interventionen med hensyn til at ændre fysisk adfærd og fremme muskelskelet sundhed.. 

Hvad fandt du ud af?

Samlet set tyder resultaterne på, at det er muligt at implementere og tilpasse Guldlok-princippet i en industriel kontekst, samt at nøgleinteressenter (medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere) reagerer positivt på processen. At omorganisere arbejdet i tråd med Guldlok-princippet viste sig at være en udfordring for de fleste arbejdshold i den 12-ugers interventionsperiode. I overensstemmelse med de udfordringer som arbejdsholdene oplevede lykkedes det ikke at ændre på arbejdets organisering og vi fandt ingen interventionseffekt på hverken fysisk adfærd, eller muskelskelet sundhed hos medarbejderne. 

Dette indikerer behovet for yderligere tilpasning af de anvendte implementeringsværktøjer og strategier for at lykkedes med at ændre organiseringen i tråd med Guldlok-princippet om en 'helt tilpas' ergonomisk balance.

Hvordan gjorde du det (metode)?

En pilotundersøgelse blev gennemført for at undersøge muligheden for at omorganisere arbejdet efter Guldlok-princippet i en industriel kontekst. Derefter blev en 12-ugers arbejdspladsintervention udviklet, herunder formuleringen af en programmodel og implementeringsplan, samt udviklingen af et planlægningsværktøj til at organisere arbejdet med en 'helt tilpas' ergonomisk balance.

Det videnskabelige design omfattede en klynge randomisering af arbejdsholdene for at evaluere interventionens effekt på ændringer i fysisk adfærd og forbedring af muskelskelet sundhed. Implementeringsprocessen blev evalueret ved hjælp af spørgeskemaer, arbejdsregistreringer, mødesammendrag og noter fra en implementeringslogbog.

Den 'helt tilpas' ergonomiske balance blev evalueret ved hjælp af data fra planlægningsværktøjet og tekniske sensorer, der målte fysisk aktivitet og adfærd. Muskelskelet sundhed blev vurderet ved hjælp af spørgeskemaer.

 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Forskningen udgør de første skridt imod at implementere en ny tilgang til at organisere arbejdet med henblik på at skabe sundere ergonomiske arbejdsgange i industrien. Resultaterne tilfører viden om forventede effekter af at implementere Guldlok-princippet i en industriel kontekst og identificerer barrierer, der skal adresseres for at opnå succesfulde ændringer i arbejdsorganiseringen.

Forskningen giver også indsigt i, hvordan arbejdsmiljøprofessionelle kan påbegynde og implementere ændringer i arbejdsorganiseringen i en industriel kontekst for at fremme medarbejdernes sundhed. 

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Institut for Idræt og Biomekanik.

IOB

Kontakt forskeren

KONTAKT

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 6. november hos det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø. Forsvaret finder sted i Auditoriet fra kl. 10:00 til 12:00.

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 10.10.2023