Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Anders Bo Nielsen

Formålet med projektet var bl.a. at udvikle et kompetencevurderingsredskab til gastroskopi samt undersøge den kliniske effekt af simulationstræning.

Hvad er titlen på din afhandling?

Education, training, and assessment of competencies in gastrointestinal endoscopy of the upper gastrointestinal tract and the small intestine.

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Institut for Molekylær Medicin.Klinisk Institut, Forskningsenhed for Medicinsk Gastroenterologi (Odense).
  

Hvem var din hovedvejleder?

Stig Borbjerg Laursen, Ass. Prof, MD, Ph.d..

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Formålet var at udvikle et kompetencevurderingsredskab til gastroskopi, undersøge den kliniske effekt af simulationstræning og lave læringskurver for oplæring i kapselendoskopi.

Hvad fandt du ud af?

Vi har udviklet en simulationsbaseret test til at kompetencevurdere læger under gastroskopioplæring samt solide validitetsbeviser for testen. Herudover kan vi konkludere, at simulationstræning med fordel kan bruges til oplæringen af læger i gastroskopi, da man herved reducerer behovet for assistance og nedbringer antallet af procedurer til at blive selvstændig med 30%. Vi har også vist vigtigheden af læringskurver og at det er sværere end hidtil antaget at lære at evaluere kapselendoskopier af tyndtarmen med tilfredsstillende diagnostisk præcision sammenlignet med aktuelle europæiske og amerikanske anbefalinger.
 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Udviklingen af kompetenceværktøjet blev gjort efter gældende standarder i medicinsk uddannelse og der blev etableret en beståelse/dumpe grænse ved at sammenligne præstationer aff erfarne endoskopører og endoskopi novicer.

Effekten af simulationstræning til oplæring i gastroskopi blev undersøgt ved et nationalt RCT, hvor læger med behov for lære at lave gastroskopi blev randomiseret til enten simulationstræning forud for klinisk træning eller udelukkende klinisk træning. Herefter monitorerede vi behovet for assistance og supervision gennem deltagernes 50 første kliniske undersøgelser. Ydermere fik de undersøgte patienter muligheden for at svare på et spørgeskema omkring deres oplevelse af undersøgelsen.

Læringskurver for oplæring i kapselendoskopi blev lavet ved at følge udviklende diagnostisk præcision for novicer i evaluering af kapselendoskopier. Vi afholdte et teoretisk kursus med undervisning i software, brug og typiske fund, hvorefter deltagerne fik udleveret 50 virkelighedstro cases som hjemmeopgaver med et tilhørende interaktivt online spørgeskema, hvor diagnostisk præcision kunne monitoreres og omregnes til læringskurver.

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Resultaterne kan i fremtiden bruges til at strukturere uddannelsesforløb og styrke brugen af simulationstræning til endoskopisk oplæring med udnyttelse af muligheden for ikke at øve sig på patienterne i den første del af oplæringen.

Anders Bo Nielsen
Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Læs mere om forskeren

Kontakt

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Den 27. marts 2023 kl. 14.30, Auditoriet i J. B. Winsløws Vej 25, 5000 Odense C. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: