Skip to main content

Min forskning: En ph.d. fortæller

Agon Olloni

Projektet undersøgte om stråledosis til hjertet og forhøjet kalkscore i hjertets kar kan påvirke overlevelsen hos patienter med lungekræft.

Hvad er titlen på din afhandling?

Betydningen af hjerte dosis og kalkscore i hjertets kar for overlevelsen hos patienter med lungekræft.
 

På hvilket institut og/eller i hvilken forskningsenhed har du skrevet din ph.d.?

Klinisk Institut. Onkologisk Afdeling R, OUH.
 

Hvem var din hovedvejleder?

Professor, Overlæge, ph.d. Tine Schytte. 

 

Hvilket spørgsmål ville du besvare med din afhandling?

Vi ønskede at undersøge om stråledosis til hjertet og forhøjet kalkscore i hjertets kar kan påvirke overlevelsen hos patienter med lungekræft.

 

Hvordan gjorde du det (metode)?

Jeg fandt alle patienter som har fået helbredende behandling for lungekræft i Danmark i perioden 2014-2015, og indhentede deres CT scanninger som blev brugt til at planlægge strålebehandlingen. Disse scanninger blev brugt til at måle kalkscore samt vurdere stråledosis til hjertet og dens strukturer. Endvidere blev kunstig intellegens benyttet til indtegning af hjertet, så man mere præcist kan vurdere stråledosis. Oplysninger fra disse CT scanninger blev kombineret med oplysninger fra Dansk Lungekræft Register samt Landspatientregistret til at besvare spørgsmålene.
 

Hvordan kan din forskning bruges (i klinikken, samfundet etc.)?

Dosis til hjertet har kun haft lav prioritet hos disse patienter hidtil. På sigt vil man prioritere stråledosis til hjertet højere. Endvidere skal denne viden bruges i højere grad til at designe studier hvor vi tager højere hensyn til hjertet når vi strålebehandler for lungekræft.

Mød forskeren

Agon Olloni er tilknyttet Klinisk Institut på SDU og Onkologisk Afdeling R på OUH.

KONTAKT

Vil du vide mere?

Læs mere om forskningen fra Klinisk Institut.

Læs mere

Hvornår forsvarer/forsvarede du din afhandling?

Afhandlingen blev forsvaret d. 3. november 2023. 

Kommende ph.d.-forsvar

Redaktionen afsluttet: 08.11.2023