Skip to main content

Droner skal ind i kampen mod invasive arter

Hvert år bruger myndighederne mange penge på at bekæmpe invasive planter som bjørneklo, gyvel og japansk pileurt. Nyt forskningsprojekt fra SDU vil bruge droner til at finde de uønskede planter i naturen.

Af Birgitte Svennevig, , 19-06-2017

Gyvelplanten er smuk, når dens gule sommerblomster lyser op i naturen. Men det gør den ikke til en ubetinget eftertragtet plante – tværtimod.
Der findes gyvelsorter i Danmark, som er uønskede. De stammer fra udlandet og trives så godt, at de ligefrem truer den biologiske mangfoldighed i mange naturområder.

Det samme gælder planter som bjørneklo, japansk pileurt, rynket rose og canadisk gyldenris.

- Samfundet bruger mange penge på at bekæmpe invasive planter, og en af de store udfordringer er at finde dem; man kan jo ikke fjerne dem, før man ved hvor de står. Vi mener, at droner kan bidrage til at lokalisere dem, så man kan rykke ud med bekæmpelsen, siger biolog Johan Petter Dahlgren fra Biologisk Institut.

Træner i Svanninge Bjerge

Derfor er han og robotforskeren Henrik Skov Midtiby fra SDU Dronecenter nu gået i gang med at lære droner at flyve ud i naturen og tage billeder af planter ovenfra.

Billederne skal sendes til en computer, som skal spotte invasive planter på billederne og plotte dem ind på et kort, så naturplejerne kan finde dem.

I øjeblikket træner forskerne i Svanninge Bjerge på Sydfyn, hvor det gælder gyvel.

Tusindvis af billeder

- Udfordringen er at få dronen til at tage billeder, som gør computeren i stand til at genkende gyvel. Der er f. eks. stor forskel på et billede af gyvel, fotograferet fra siden og gyvel, fotograferet ovenfra, siger Henrik Skov Midtiby.

Jo flere billeder, computeren får at se, jo bedre bliver den til at spotte gyvelen. Forskerne regner med at skulle bruge titusindevis af forskellige gyvelbilleder.

På længere sigt er det et mål at dronerne bliver i stand til at afvige fra deres oprindelige flyveplaner i de tilfælde, hvor de registrerer områder af særlig interesse. Det kan f.eks. være i forbindelse med kortlægning af gyvel i et område. Ser dronen noget mistænkeligt, skal den kunne flyve nærmere og tage et nærbillede for at opnå en større sikkerhed i detektionen af gyvel.

Store ambitioner for droner på SDU

Droneteknologi er ikke kun interessant for overvågning af invasive planter. Den kan være løsningen på en række store udfordringer i fremtidens samfund.

Ud over dette projekt om droner og invasive arter , er andre SDU-forskere i øjeblikket i gang med disse andre drone-relaterede projekter:

SDU har en ambition om at gøre Odense og H.C. Andersen Airport til et knudepunkt for forskning, udvikling, test og produktion af droner og være med til at skabe tusinder af job til både lavt- og højtuddannede.


Flere droner

SDU Dronecenter samler eksperter inden for robotteknologi, computer vision, fysik, software, maskinteknik og cyber-fysiske systemer (selvorganiserende netværk).

SDU Dronecenter

Kontakt

Johan Dahlgren er biolog og lektor ved Max-Planck Odense Center, Biologisk Institut.

Gå til profil

Kontakt

Henrik Midtiby er robotforsker, Adjunkt, Ph.d. ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og SDU Dronecenter.

Gå til profil

Gyvel

Gyvel kan danne meterhøje og uigennemtrængelige krat, hvor intet andet kan gro. Lysåbne og tørre naturområder som f. eks. overdrev er særligt sårbare over for gyvel.

Redaktionen afsluttet: 19.06.2017