Skip to main content

Aftagerpanelet for Audiologopædi

Formål
Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog mellem uddannelserne i Audiologopædi på Syddansk Universitet og aftagerne til uddannelserne.

Aftagerpanelet skal i henhold til universitetets delpolitik for Arbejdsmarked og livslang læring indgå i et samarbejde med uddannelserne. Aftagerpanelet kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelserne og det omgivende samfund.

Herunder:

  • uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
  • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
  • udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer
  • samarbejdet mellem uddannelserne og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
  • job- og opgaveområder for uddannelsernes færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
  • markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater

Uddannelser
Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: bacheloruddannelsen i Audiologopædi samt kandidatuddannelsen i Audiologopædi, SDU, Odense.

Sammensætning
Aftagerpanelet består af aftagere fra offentlige og/eller private virksomheder inden for områder af særlig interesse for Audiologopædi.

Aftagerpanelet består af ca.17 aftagerrepræsentanter (herunder alumner), 3 VIP-repræsentanter og 3 studenterrepræsentanter.
Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

 Anna-Lena Herr
 Center for Hjælpemidler og Kommunikation
 Sønderborg Kommune
 Anne Holland Falkenberg
 CSU Slagelse
 Slagelse Kommune
 Bettina Helding Klausen
Tværfagligt Center for Børn og Unge
Vejle Kommune
 Hanne Been
 Tale, sprog og høreområdet
 Odense Kommune
 Camilla Holmskov Nellemann
 Sprogeriet
 Odense Kommune
 Diane Dall
 Center for Høretab
 Region Syddanmark
 Ida Jensen Friis
 Audiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital
 Region Midtjylland
 Kim Mortensen
 Skole- og dagtilbud
Norddjurs Kommune
 Laura Hjerrild Velander
 Castberggård
 -
 Maria Elm Christensen
 Hammel Neurocenter
 Region Midtjylland
 Marie Poulsen Riis
 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 Fredericia Kommune
 Mette Wiese Nygaard
 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
 Region Syddanmark
 Mie Green Jensen
 Hørekonsulent, Tale- og Hørehuset
 Svendborg Kommune
 Reet Talu Thomsen
 Kommunikationscenter Odense
 Odense Kommune
 Sara Christensen
 Taleinstitut og Hjerneskadecenter Nordjylland
 Aalborg Kommune
 Susanne Friis Andersen  Afdelingsleder  Aalborg Kommune

VIP-repræsentanter: den til enhver tid siddende:

  1. studieleder for Audiologopædi
  2. forperson for Studienævn for Audiologopædi
  3. praktikansvarlig på Audiologopædi.

Studenterrepræsentanter: 2 studenterrepræsentanter fra Studienævn for Audiologopædi og 1 studerende fra kandidatuddannelsen i Audiologopædi.

Aftagerpanelet vælger af sin midte blandt aftagerrepræsentanterne en formand. Den til enhver tid siddende studieleder for Audiologopædi er næstformand.
Der afholdes som udgangspunkt 1 årligt møde i marts. Ovenstående kommissorium godkendes af Studienævn for Audiologopædi og af Aftagerpanelet for Audiologopædi.

Godkendt af Studienævnet for Audiologopædi den 16.08.2021
Godkendt af Aftagerpanelet for Audiologopædi den 16.09.2021

Sidst opdateret: 04.01.2023