Skip to main content
DA / EN

Bevilling

Livskvalitet i den virtuelle verden

Professor i filosofi Søren Harnow Klausen har modtaget knap 6 millioner fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge menneskers livskvalitet, når de befinder sig i en virtuel verden.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 08-05-2024

Mange, ikke mindst unge mennesker bruger deres tid på at være online og har oplevelser både i virtuelle og fysiske rum. Men onlineaktiviteter og virtual reality anses af mange, inklusive de unge selv, stadig for at være mindre godt og mere usundt end livet i den ”virkelige" verden.

Der er mange stemmer, der advarer mod livet i den virtuelle verden, ifølge Søren Harnow Klausen også blandt filosoffer, der har brugt virtual reality som skræmmeeksempel for at understrege hvor vigtigt det er at have ”kontakt til virkeligheden” og få ”autentiske oplevelser”. Men kan der ikke  også være autenticitet og meningsfuldt samvær i den virtuelle verden? I projektet ”Wellbeing and Virtual Worlds” undersøges muligheden for at have et godt liv når man bevæger sig ind og ud af virtuelle verdener.

For nogle er onlinefællesskaber en del af det gode liv

I projektet undersøges især unges livskvalitet. Det består dels i en undersøgelse af værdien og betydningen af virkelighed, autenticitet, socialt samvær, kropslig aktivitet, selvudfoldelse og det at udrette noget. Det er den filosofiske tilgang til, hvad livskvalitet er.  

Projektet bliver også empirisk funderet. Der foretages interviews med personer, for hvem virtuelle rum spiller en særlig rolle; udsatte grupper som unge, der lider af angst eller har andre psykiske eller fysiske udfordringer. Mange af disse unge synes at finde stor værdi i at have adgang til virtuelle rum.

Øget forståelse af det virtuelle rum

I projektet ”Wellbeing and Virtual Worlds” undersøges det, hvor godt eller dårligt mennesker har det, når de går ind og ud af virtuelle verdener. Målet er at forstå livet i virtuelle og blandede rum bedre. Det kan hjælpe med at evaluere, designe og implementere nye teknologier for bestemte grupper. Projektet vil også gøre det nemmere at træffe informerede valg om, hvordan man skal håndtere virtuelle rum og online fællesskaber. Projektet vil både bidrage til vores grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at leve et godt liv, til fremtidige forskningsprojekter og design af virtuelle omgivelser og udviklingen af retningslinjer for brugen af dem.

Projektet involverer både filosoffer og spil- og medieforskere. Det gennemføres i samarbejde med Institut for Folkesundhed – Idræt ved Aarhus Universitet, firmaet Astralis og en række internationale forskere fra bl.a. England, USA og Kina. 

Mød forskeren

Professor Søren Harnow Klausen er tilknyttet Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab.

Læs mere

Mere om bevillingen

Bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond giver forskere mulighed for at forfølge deres mest innovative idéer og vil fremme nyskabende, dansk forskning. Et DFF-Forskningsprojekt2 er ofte kendetegnet ved at være et koordineret og forpligtende samarbejde, og ansøgere skal have betydelig, selvstændig forskningserfaring på højt internationalt niveau.

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 08.05.2024