Skip to main content
Velux bevillinger 2021

Tre Velux-bevillinger til Humaniora

VELUX FONDENs kernegruppeprogram bevilliger i år 41 millioner til otte forskningsprojekter - 3 af projekterne går til forskere på Syddansk Universitet.

Af Marianne Sandvei, , 01-07-2021

Den gudfrygtige stat og trolddom i de danske riger (1559-1660)

V. Louise Nyholm Kallestrup, Institut for Historie, SDU
(samfinansiering med DFF)
Bevilling: 2, 5 millioner kr.

Idealet om den gudfrygtige stat voksede sig stærkere i løbet af 1600-tallet. En del af at være gudfrygtig magthaver bestod i udryddelse af alt syndigt og alle falske kristne. Hekse tilhørte sådanne falske kristne. Projektet undersøger, i hvilket omfang forfølgelsen af hekse indgik i bestræbelserne på at skabe et gudfrygtigt dansk kongerige, 1559-1660. Kongeriget Danmark var i 1600-tallet mere udstrakt end i dag. Det bestod foruden Danmark med Grønland af Hertugdømmerne, Norge, Island og områderne i det nuværende Sverige. Der var strenge love mod hekseri for Danmark og Norge, men provinserne havde forskellig grad af selvbestemmelse og forskellige jurisdiktioner. Fælles var, at det var verdslige magthavere, som tog sig af hekseforfølgelserne. Gennem fire delprojekter søger projektet at klarlægge, hvilke forpligtelser konge, rigsråd, lensmænd og sognepræster havde i sager om hekseri, og hvordan de tog del i hekseprocesserne.

Endocrine Economies: The Cultural Politics of Sex Hormones

V. professor Charlotte Kroløkke og professor Karen Hvidtfeldt, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
Bevilling: 5,9 millioner kr.

Danske børn kommer stadig tidligere i puberteten, og kønshormoner spiller en rolle både i forhold til årsag og mulige behandlinger af dette urovækkende fænomen. I den offentlige debat diskuteres fordele og ulemper ved p-piller, og hvorfor pillen til mænd aldrig er kommet på markedet. Grænser og muligheder for behandling af transkønnethed er i forandring, og danske sportsforeninger må forholde sig til kønshormoner, når de tager stilling til nye internationale retningslinjer for, hvordan køn skal defineres. Endocrine Economies er et kulturvidenskabeligt projekt, der følger og analyserer kønshormoner som agenter i forhold til aktuelle problemstillinger, hvor bekymringer, forhåbninger og forventninger brydes, samtidig med, at nye regler bliver formuleret. Projektet har til formål at bidrage til interdisciplinære forståelser af, hvordan vores forestillinger om kønshormoner ser ud og i samspil med politisk regulering, marked og medier forandrer vores forståelser af køn, alder, sundhed og seksualitet

Resiliensfaktorer i Organisatoriske Netværk (DRONe)

V. lektor Davide Secchi og lektor Rasmus Gahrn-Andersen, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
Bevilling: 3,6 millioner kr.

DRONe undersøger forholdet mellem innovative teknologier og organisationers resiliens overfor forandring. Specifikt afdækker projektet de sociokognitive faktorer, der i relation til ny teknologi, gør det muligt for organisationer at imødegå gradvise og uforudsete ændringer i bl.a. arbejdsopgaver samt medarbejder- og omverdensrelationer. Projektet indebærer et casestudie af, hvordan droner med termografiske kameraer har skabt grobund for en ny praksis indenfor vedligeholdelsen samt reparation af fjernvarmerør, der gradvist påvirker arbejdsgangene i Danmarks største forsyningsselskab, HOFOR.

Om VELUX FONDENs kernegruppeprogram

  • VELUX FONDENs kernegruppeprogram bevilliger i år 41 millioner til otte vidt forskellige forskningsprojekter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, RUC og Aarhus Universitet.
  • Kernegruppeprogrammet støtter forskning indenfor humaniora og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige områder. Med programmet ønsker fonden at fremme kollektive projekter på højeste faglige niveau på landets universiteter.
  • Se hvem der ellers har fået bevillinger fra kernegruppeprogrammet her
Mød forskeren

Louise Nyholm Kallestrup, Institut for Historie, SDU

Læs mere

Mød forskeren

Charlotte Kroløkke, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Læs mere

Mød forskeren

Karen Hvidtfeldt, Institut for Kulturvidenskaber, SDU

Læs mere

Mød forskeren

Davide Secchi, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Læs mere

Mød forskeren

Rasmus Gahrn-Andersen, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 01.07.2021