Skip to main content
Bevillinger

Flere Velux-bevillinger til Humaniora på SDU

Udfordringer omkring ældres brug af alkohol i ældreplejen og ældres oplevelser af at gå til lægen digitalt er i fokus hos de to humanistiske forskningsprojekter, der netop har fået Velux-bevillinger fra det tværgående program.

Millionbevillingerne fra Velux Fondens humanistiske programmer triller lystigt i SDU’s retning dette efterår. I oktober gik ca. 28 pct. af bevillingerne – ca. 11 mio. kr. - fra Velux Fondens kernegruppeprogram til tre forskellige forskningsprojekter her på Humaniora.

 

Og nu har professor Søren Harnow Klausen og lektor Anette Grønning begge fra Institut for Kulturvidenskaber også fået Velux-bevillinger på samlet knap 10 mio. kr. fra det tværgående program til hver deres projekt om udfordringer på ældreområdet. Samlet modtager Humaniora på SDU 35 pct. af bevillingerne fra det nye tværgående program, der blev introduceret i 2016.

 

Ny rekord

Efterårets Veluxbevillinger løfter altså den humanistiske forskning på SDU med knap 21 mio. kr. over de næste år. Det er ny rekord for Veluxbevillinger til Humaniora på SDU, da det er første gang, at forskerne tager midler hjem fra både kernegruppeprogrammet og det tværgående program.

 

Adgangsbilletten til at få bevillinger fra Velux's nye tværgående pulje, der vil fremme samarbejder mellem humanistisk forskning og praksis, har i år for SDU’s forskere været at sætte fokus på samfundsudfordringer inden for aldring.

 

Alkohol i ældreplejen

Professor Søren Harnow Klausen fra Filosofi ved Institut for Kulturvidenskaber har fået 5 mio. kr. til projektet Ældrevelfærd og alkohol – en vanskelig cocktail. Projektet sætter fokus på en voksende udfordring i ældreplejen, nemlig ældres brug af alkohol. Ældre er mere følsomme overfor de negative helbredseffekter af alkohol end andre befolkningsgrupper, men problemet underspilles ofte i ældreplejen af hensyn til de ældres livskvalitet og selvbestemmelse.

 

Projektet undersøger, hvordan borgere, pårørende og plejepersonale på plejehjem i Vejle Kommune oplever arbejdet med alkohol, og på den baggrund udvikles med udgangspunkt i anvendt filosofi bl.a. nye tilgange til alkoholpolitik og den svære samtale.  

 

Ældre går til lægen digitalt

Lektor Anette Grønning fra Medievidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber får 4,8 mio. kr. til sit projekt om, hvordan digitale konsultationer bruges og opleves af seniorpatienter og praksislæger. Udgangspunktet for projektet er, at hele 15 pct. af alle konsultationer i den almene praksis i dag er digitale, og især borgere over 65 år går til lægen digitalt.

 

Projektet er delt op i delprojekter fokuseret på teknologi, indhold og relationer, og alle delprojekter gennemføres i samarbejde med lægehuse, seniorhuse og hjemmesygepleje i udvalgte kommuner.

 

Du kan læse mere om de to nye Velux-projekter i de kommende nyhedsbreve fra Humaniora, og se mere om de øvrige Velux-bevillinger fra det tværgående program her

 

Du kan læse mere om Velux-bevillingerne til SDU fra kernegruppeprogrammet her

Redaktionen afsluttet: 04.12.2017