Skip to main content
Sociale medier

Kritisk lup på sociale mediers teknologi

Hvad betyder det for vores venskaber, at vi lader Facebooks teknologier hjælpe os med at systematisere vores venner? En gruppe forskere på Centre for Multimodal Communication undersøger, hvad teknologien bag sociale medier gør ved vores kommunikation.

De sociale medier er godt i gang med at forandre vores måde at være sammen med andre på. Både når Facebook giver os mulighed for at unfriende de venner, man i virkelighedens verden bare ville lade glide ud. Og når Instagrams madører kokkererer mad i bestemte farver, der gør sig godt i mediets fotofiltre.

Derfor er en gruppe forskere på Centre for Multimodal Communication på SDU i gang med at opbygge et forskningsmiljø, som undersøger, hvordan vores sociale sammenhænge påvirkes af mulighederne og begrænsningerne i de sociale mediers teknologi.

Ikke dumpet ned fra himlen

I begyndelsen af juni holdt Centre for Multimodal Communication symposium i Slagelse for at bygge videre på det spirende netværk af danske og internationale forskere, som beskæftiger sig med sociale medier.

-Sociale medier er ikke bare dumpet ned fra himlen, de transformerer vores måde at arbejde på og omgås venner på. Når Facebook eller Instagram introducerer en ny algoritme, som prioriterer de mest populære opslag fremfor de seneste, så skaber det en ny social forestilling, som vægter popularitet over de seneste nyheder. Det har store konsekvenser. Vi vil gerne være med til at øge samfundets viden om, hvad det egentlig er, teknologien gør, forklarer adjunkt Søren Vigild Poulsen, der var blandt arrangørerne af symposiet Perspectives on Social Media Technology i Slagelse.  

Kommercielle interesser

Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt for SDU-forskerne er at sætte kritisk blik på de mange interesser og den enorme menneske-computerinteraktion, som ligger bag alt hyggen på de sociale medier.  

-På Facebook foregår der alt mulig andet, end at man bare snakker med sine venner. Systemet opsamler skræmmende mange informationer om, hvad folk laver. Men hvad gør systemet så med de oplysninger? Der er nogle meget stærke kommercielle interesser indbygget i dette, som mange selvfølgelig godt kender til. Målet med vores forskning er at forankre kritikken i nogle mere konkrete analyser, så forholdet til sociale medier afnaturaliseres og der kommer langt mere fokus på, at de klare interesser bag sociale mediers teknologi, fastslår Søren Vigild Poulsen.

Han er i øjeblikket i gang med undersøgelser af både venskaber på Facebook og Instagrams påvirkning af vores fotopraksis, og vil i løbet af den kommende tid publicere artikler omkring disse temaer.  

Redaktionen afsluttet: 15.06.2017