Skip to main content
Human robotforskning

Robotter skal tale som Steve Jobs

Hvis robotter taler med samme sprogmelodi som Apples tidligere leder, virker de mere overbevisende og charmerende på mennesker. Det viser ny forskning ledet af professor Kerstin Fischer på Institut for Design og Kommunikation.

Robotterne kommer, men har stadig svært ved at kommunikere ordentligt med os mennesker. Nu viser ny forskning fra Institut for Design og Kommunikation, at robotter fungerer betydeligt bedre i interaktion med mennesker, hvis de taler ligesom Steve Jobs, Apples tidligere så karismatiske direktør.   

Forskningsresultaterne er et indspil i det internationale kapløb om at udvikle robotters sproglige formåen, så de kan fungere i sociale sammenhænge. Og her spiller melodien og rytmen i sproget – den såkaldte prosodi - altså en væsentlig rolle ifølge forskerholdet, der ledes af professor Kerstin Fischer.

”Robotters syntetiserede tale fungerer pt. ikke særlig godt, det er vanskeligt at inkludere ret meget emotionalitet. Og robotterne ved ikke, hvilke ord som er vigtige at betone. Vores forskning forsøger at pege på, at sprogmelodi er en vigtig del af løsningen på problemet med robotters kommunikation med mennesker,” forklarer hun.

Forskellige sprogmelodier

Forskningsprojektet er del af et større projekt om prosodi og robotinteraktion på SDU i Sønderborg, som har fået 5,4 millioner kr. i støtte af Det Frie Forskningsråd.

Og sprogmelodiens betydning for interaktionen mellem robot og mennesker blev testet i tre forskellige forsøg, hvor testpersonerne skulle træffe valg efter mødet med robotter, der var syntetiseret til at tale som henholdsvis Steve Jobs eller Facebook-grundlægger Mark Zuckerberg.

 

  •  Et onlinespørgeskema, hvor en robot via video prøvede at overbevise testpersonerne om at vælge det lange fremfor det korte spørgeskema.
  • To kyllingeformede robotter med hver deres sprogmelodi præsenterede på en computer beslægtede seværdigheder i Paris for at få testpersonerne til at vælge netop deres turforslag. 
  • En servicerobot holdt et kort foredrag om sund livsstil, hvorefter testpersonerne skulle sige ja eller nej til at få målt hjerterytme, vælge trappen eller elevatoren videre til næste forsøg, hvor de blev tilbudt frugt eller chokolade.

De to it-ikoner var valgt som reference, fordi nye akustiske studier af bl.a. lektor Oliver Niebuhr ligeledes fra Institut for Design og Kommunikation har påvist, at begge direktører taler ganske overbevisende, men samtidig er Mark Zuckerberg rent sprogmelodisk nærmest den diametral modsætning af Steve Jobs.

En overbevisende robot

Og resultaterne var entydige gennem alle tre forsøg. Når robotterne talte som Steve Jobs, blev testpersonerne i langt højere grad overbevist om at gøre det, som robotten foreslog. Uanset om det gjaldt at tage det lange spørgeskema, Steve Jobs-robottens turforslag eller frugt i stedet for chokolade.

Endvidere vurderede testpersonerne i en efterfølgende spørgeskemaundersøgelser, at robotter, der talte som Steve Jobs, var langt mere charmerende, overbevisende, engagerende og entusiastiske end de robotter, der talte som Mark Zuckerberg.

Ifølge forskerholdet i Sønderborg understreger deres resultater tydeligt, at udviklingen af robotters taleegenskaber i forhold til sprogmelodi bør være et fokuspunkt i udviklingen af sociale robotter de kommende år, da bedre taleegenskaber kan have stor effekt på interaktionen mellem robotter og mennesker.

Redaktionen afsluttet: 03.05.2017