Skip to main content
robotklynge

Måske er industrisamfundet slet ikke forbi?

Den succesfulde fynske robotindustri kortlægges af historikere på SDU i samarbejde med Odense Bys Museer og Industrimuseet i Horsens. På den måde skal en mere nuanceret historie om det 21. århundredes industri frem i lyset.

Hvordan opstod den fynske robotklynge? Hvor stor er den i dag? Og hvordan blev den fynske klynge så stærk, at Universal Robots kunne sælges for knap 2 mia. kr.? Det er nogle af de spørgsmål, som et nyt forskningsprojekt er i gang med at finde svar på.

Professor mso Jeppe Nevers fra Center for Maritim- og Erhvervshistorie på SDU samarbejder med Odense Bys Museer og Industrimuseet i Horsens om projektet, der er støttet med 4,5 mio. kr. fra Velux Fondens museumssatsning.

Viden og industri

Udover kortlægningen af den fynske robotindustri er ideen med projektet at udfordre den gængse fortælling om, at Danmark er et videnssamfund, der stort set har lukket og slukket for industriproduktionen.

For måske er den virkelige historie om dansk industri i det 21. århundrede, at industri og viden sagtens kan gå hånd i hånd og skabe ny videnstung industri. Meget tyder i hvert fald på, at netop dét var grundlaget for den fynske robotklynges opståen, forklarer SDU-professor Jeppe Nevers.

- Den fynske robotklynge bygger på en fascinerende historie, som endnu ikke er udfoldet forskningsmæssigt. Allerede i 1980’erne begyndte det Mærsk-ejede Odense Staalskibsværft og Odense Universitet et samarbejde omkring udvikling af robotter til produktionen. Det var en periode, hvor universitetet var begyndt at orientere sig mere mod erhvervslivet, og denne idé om at forskernes viden skulle bruges til noget, blev i løbet af det følgende årti udfoldet med først Forskerparken og siden hen Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet.

Industrien er død – industrien lever

På værftet arbejdede der op mod 100 mand i udviklingsafdelingen, og på universitetet førte samarbejdet med værftet til udvikling af en stærk profil inden for robotområdet . Dette var baggrunden for et nyt kapitel i regionens industrihistorie, da det klassiske industriklenodie Lindø-værftet lukkede. Den fynske videnstunge robotklynge blev tilsyneladende født ud af, at en klassisk industrivirksomhed drejede nøglen om.

- Da Lindø-værftet lukkede, bekræftede det umiddelbart den velkendte fortælling om, at klassiske industrivirksomheder ikke overlever, og at fremtidens samfund ikke er et industrisamfund. Men på Fyn skete noget overraskende. Der voksede ny industri frem. Satsningen  på robotter både på værftet og på universitetet førte til, at der nu var en masse højt kvalificerede hænder ledige. Gennem forskellige processer, som nu skal kortlægges, førte det til, at den fynske robotklynge voksede frem. Derudover er der i øvrigt en masse andre tidligere værftsarbejdere, der i dag arbejder i de mange maritimt relaterede virksomheder, som nu er flyttet ind på det tidligere værftsområde, forklarer Jeppe Nevers fra Center for Maritim- og Erhvervshistorie på SDU.

Fungerer socialt

Professor Henrik Gordon Pedersen, sektionsleder for SDU Robotics på SDU's Tekniske Fakultet, har været med i robotudviklingen fra begyndelsen, og han har et godt bud på, hvorfor robotklyngen voksede sig stor:

- Det har spillet en rolle, at mange har kendt hinanden i mange år, og vi fungerede godt, når mødtes socialt. Det er ikke bare en klynge, hvor nogen blev sat sammen. Det betyder, at vi har tillid til hinanden og kan tale åbent om problemstillinger, vi har, det skaber god idéudveksling.

Industriens nye fortælling

Fortællingen om, at industrisamfundet inden længe afløses af vidensamfundet udfordres af historien om den fynske robotklynge. Projektet indeholder også en formidlingsside, hvor historien om den fynske robotklynge skal formidles gennem udstillinger på de involverede museer. Derudover udvikler projektet i samarbejde med skolelærere et undervisningsmateriale, der kan bidrage til at ændre vores opfattelse af, hvad industri er i dag.

- Robotvirksomhederne passer ikke rigtig til vores forestilling om, at industri er noget med rygende skorstene og manuelt arbejde ved samlebåndet. De er højteknologiske og videnstunge virksomheder, hvor udviklingsarbejdet indtager en afgørende plads. Men de er altså industrivirksomheder, de producerer robotter. Vi håber derfor, at vores projekt kan skubbe lidt til den generelle opfattelse af, hvad nutidens industri er. Kigger man på den fynske robotklynge er der i hvert fald meget, der tyder på, at modstillingen af industri- og vidensamfund ikke er god, forklarer SDU-professor Jeppe Nevers. 

Forskningsprojektet om industrien i det 21. århundrede varer frem til 2020, og som en yderligere del af projektet undersøges, hvilken rolle fortællingen om en lokal industriel renæssance har spillet i byen og regionen, da det gælder for mange gamle industribyer, at de leder efter en ny identitet, og her byder robothistorien sig godt til i Odense tilfælde, forklarer Jeppe Nevers.

Forskningsresultaterne vil løbende blive offentliggjort bl.a. i en antologi, internationale artikler og to forskellige udstillinger om nutidens industri. 

Mød forskeren

Jeppe Nevers er professor mso og leder af Center for Maritim- og Erhvervshistorie. Han er med i styregruppen for Velux-projektet "Industrien i det 21. århundrede", der bl.a. kortlægger den fynske robotklynge.

Redaktionen afsluttet: 08.11.2017