Skip to main content
Beredskab

Hvad gør du, hvis det brænder på?

Beredskabet på SDU fylder minimalt i hverdagen for de fleste. Nu vil fakultetets arbejdsmiljøudvalg på Humaniora sætte skub på arbejdet med at øge kendskabet til beredskabsproceduren.

Ved du, hvor dit nærmeste Safety Point er? Hvem du skal ringe til, når der sker en beredskabshændelse? Eller hvem du bør kontakte på SDU forud for arrangementer med kontroversielle gæster?

Hvis dit svar er nølende, er du helt sikkert ikke alene, og du kan med fordel læse videre. Fakultetets arbejdsmiljøudvalg på Humaniora og de lokale arbejdsmiljørepræsentanter sætter nemlig i efteråret ekstra fokus på beredskabet med henblik på at øge medarbejdere og studerendes bevidsthed om temaet. Det skal bl.a. ske gennem afholdelse af de årlige lovpligtige beredskabsøvelser lokalt på institutterne.

Første skridt på vejen til øget opmærksomhed omkring beredskab var et inspirationsseminar i september for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Her blev problemstillingerne omkring beredskab og den begrænsede interesse for emnet identificeret.

Beredskab del af hverdagen

Merete Skov Habermann, afdelingsleder på SDU’s arbejdsmiljøkontor, lagde ud med et oplæg om principperne for SDU’s beredskab, der bygger på, at beredskabet skal være forankret i hverdagen, så evnerne til at handle rationelt i en krisesituation oparbejdes. Ligesom beredskabet skal være tryghedsskabende, genkendeligt og integreret. Og hun lagde ikke skjul på, hvad den helt store beredskabsudfordring er på SDU:

- Hvordan får man medarbejderne til at forholde sig til beredskabet og dermed øge deres kendskab til beredskabsprocedurerne?

Oplægget blev afsluttet med den lille beredskabsquiz om SDU’s beredskab, som Det Humanistiske Fakultet har bestilt, så de er på vej ud til alle medarbejdere.

Puf i den rigtige retning

Næste oplægsholder Ph.d. Mads Bendixen, der er blandt landets førende eksperter i nudging og afdelingsleder i Niras, havde en del gode bud på, hvordan man kan bruge nudging i forbindelse med lokalt beredskab.   

Her gennemgik han både principperne for nudging; det vil sige en blid påvirkning for nogle til at gøre noget automatisk, som er godt for dem selv og andre. Og skitserede en lang række forskellige former for nudging, som de fremmødte efterfølgende havde mulighed for at arbejde videre med i mindre grupper.

Så nu er grunden lagt for arbejdet med at øge bevidstheden om beredskabet på SDU i løbet af den kommende tid. Seminaret blev afsluttet med en opfordring fra Simon Møberg Torp om at afholde de lovpligtige beredskabsøvelser i løbet af efteråret. Ligesom han gjorde opmærksom på, at der i november og december er valg til samtlige arbejdsmiljøgrupper, FAMU fakultetsarbejdsmiljøudvalg og HoAMU hovedarbejdsmiljøudvalget. 

Redaktionen afsluttet: 09.10.2017