Skip to main content
Gæsteforelæsning

Kan et fængsels indretning modvirke kriminalitet? Og hvordan dokumenterer man det?

Det er spørgsmålene, når The Social Design Research Group på SDU får besøg af Rohan Lulham og Dauglas Tomkins fra det australske forskningsprojekt Designing Out Crime Research Centre ved University of Technology Sydney.

De to forskere vil give et indblik i, hvordan socialt design kan foregå i samarbejde med de indsatte med det formål at forebygge ny kriminalitet.

”I Australien er man ved at overgå fra et gammeldags fængselssystem med fokus på straf til et mere socialt system med fokus på forebyggelse. De australske forskere har derfor en masse brugbar viden indenfor socialt design,” fortæller Thomas Markussen, professor ved Institut for Design og Kommunikation og leder af forskningsprojektet Social Games against Crime.

I fredagens forelæsning vil fokus især være på, hvordan man kan evaluere sociale designprojekter. Et område, som Thomas Markussen og resten af holdet på Social Games against Crime har en særlig interesse i.

Her forsker man i øjeblikket i, hvordan børn, hvis fædre sidder i fængsel, gennem specialudviklede computerspil, kan få et bedre forhold til deres fædre.

Projektet, som er støttet af Trykfondet, har netop udviklet sin første prototype på et computerspil udviklet i samarbejde med fængselsindsatte fædre, deres børn og personalet i flere af landets fængsler. Formålet er at give børnene mere viden om, hvordan hverdagen i et fængsel ser ud. Det skal gøre børnene mere trygge.

”Problemet er, at børnene, når de er på besøg, ofte kun ser fængslernes besøgsrum. De ved ikke noget om deres fars hverdag, og det kan skabe en masse utrygge og usande fantasier,” forklarer Thomas Markussen.

Meningen er derfor, at det nyudviklede computerspil skal give et indblik i, hvordan det er at sidde i fængsel.

Men hvordan undersøger man, om spillet har den ønskede effekt?

Det er det, de australske forskere skal hjælpe med. De er nemlig kendt for deres evalueringskompetencer indenfor socialt design. Håbet er derfor, at besøget kan give forskningsgruppen bag Social Games against Crime nogle værktøjer til deres egen evalueringsproces, som skal starte i foråret 2017.

Forelæsningen finder sted fredag d. 4. november kl. 10-11.30 i lokale 31.01 på SDU campus Kolding. Den er  åben for alle.

Redaktionen afsluttet: 31.10.2016