Skip to main content
DA / EN

6 millioner til ny forskning i kommunikation mellem psykoterapeut og patient

Kemien mellem psykoterapeut og patient er altafgørende for succes'en af et behandlingsforløb. Men hvordan opstår den gode kemi? Det skal et nyt forskningsprojekt, finansieret af Velux Fonden, undersøge.

En samtale mellem patient og behandler i et psykoterapeutisk forløb er mere end ord, der udveksles mellem to personer. Mødet er også et samspil af kropslige dynamikker, følelser og kognition. Og alle disse faktorer har betydning for om et behandlingsforløb går godt eller skidt.

Et nyt forskningsprojekt vil finde ud af, hvor meget kemien mellem behandler og patient betyder for et vellykket forløb, og hvilke sproglige, følelsesmæssige og kropslige mekanismer, der skaber god kemi.

Bag projektet er Sune Vork Steffensen og Thomas Wiben Jensen fra Institut for Sprog og Kommunikation.

Kameraer filmer behandlingsforløbet

800 timers videooptagelser fra cirka 60 forskellige psykoterapeutiske behandlingsforløb danner grundlag for analyserne i projektet. På optagelserne vil forskerne holde øje med stemmeføring, timing og spejling, og de vil være særligt opmærksomme på pludselige skift i dynamikkerne mellem behandler og patient som for eksempel gråd, anspændthed og tydelig lettelse, fortæller Thomas Wiben Jensen.

Her vil vi sætte båndet på pause og undersøge, hvad der gik forud for dette stemningsskifte, hvordan håndteres skiftet, og hvordan kommer de videre. Hvis en stemning for eksempel pludselig bliver anspændt, vil vi spole tilbage og se på, hvad der sker i sekunderne op til, siger Thomas Wiben Jensen.

Forskerne nøjes ikke med at videofilme behandlingsforløbene. De vil også lave fysiologiske målinger på behandlere og patienter, hvor hjerterytme, puls og svedproduktion registreres. Det sker for at få en fornemmelse af, hvilke følelser og stemninger der er på spil under huden.

Et vigtigt bidrag til sprogforskningen

Målet med projektet er at bidrage med ny viden om, hvordan kognition, følelser og sprog spiller sammen i et terapiforløb, og hvordan dette samspil bidrager til en effektiv behandling, forklarer Thomas Wiben Jensen.

- Vi håber, at praktiserende psykoterapeuter vil finde den ny viden interessant og brugbar, siger han.

- På det faglige plan ønsker vi at forbedre en model inden for sprogforskningen, der beskæftiger sig med, hvordan kognition, følelser, sprog og kropslige dynamikker hænger sammen. Det er et fremskridt inden for sprogforskning at kæde de tre faktorer sammen og ikke set før, supplerer Sune Vork Steffensen.

Projektet har modtaget 6 millioner kroner af Velux Fonden og strækker sig over tre år fra 1. februar 2016.

Redaktionen afsluttet: 23.10.2015