Skip to main content
DA / EN

Fokus på historieskrivningen om besættelsestiden

Debatmøde om to historikere, der hver især vakte opsigt med deres metoder og resultater om den danske modstandsbevægelse under anden verdenskrig.

Netværk for Nazisme- og Holocauststudier markerer 70-året for Danmarks befrielse ved at sætte fokus på to historikere, der med deres forskning i modstandsbevægelsen har skabt debat og også vrede blandt de aktive modstandsfolk.

Det sker på det offentligt tilgængelige netværksmøde d. 6. maj, hvor lektor emeritus Hans Kirchhoff (Københavns Universitet) vil tegne et dobbeltportræt af to Odense-historikere, som han arbejdede sammen med, men på centrale områder også var uenig med. 

Jørgen Hæstrup (1909-98) gik nærmest direkte fra deltagelse i den væbnede modstand til at forske i modstandsbevægelsens historie. Han interviewede tidligt et stort antal frihedskæmpere og anvendte disse interviews tillige med "traditionelt" kildemateriale i doktorafhandlingen Kontakt med England (1954) og en række senere værker som Hemmelig alliance (1959), Til landets bedste 1-2 (1966-71) og Odense bys historie 1940-45 (1979). Hæstrup var den første historiker i Danmark, der specialiserede sig i besættelsestidens historie og tillige pioner i brugen af Oral History, som dengang var meget omstridt. Han blev i 1976 æresdoktor ved SDU.

Den anden historiker, der er genstand for aftenens arrangement, er Aage Trommer (1930-2015). Han var en af de mange historikere, Hæstrup inspirerede. Trommer blev kendt og forhadt blandt frihedskampens veteraner for sin doktorafhandling om Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (1971). Han undersøgte i Modstandsarbejde i nærbillede (1973) den syd- og sønderjyske modstand på græsrodsniveau, bidrog også flittigt til skolebøger, opslagsværker, udgivelsesprojekter og synteseværket Den anden verdenskrig 1-2 (2003). 

 

INFO:

Tid: 6. maj, kl. 17.30-19.30

Sted: Syddansk Universitet, Campusvej 55, lokale U82.

Mødet er offentligt og der er fri adgang. Netværket serverer sandwiches, the og kaffe i pausen -- og beder af den grund om tilmelding senest den 4. maj pr. mail til therkel@hist.sdu.dk.

Man er dog også velkommen til at møde frem uden tilmelding, blot opfordrer vi så til, at man holder sig tilbage ved madbordet, indtil de rettidigt tilmeldte har forsynet sig.

Redaktionen afsluttet: 30.04.2015