Skip to main content
DA / EN

Ny bog om læringsteorierne

De to teoretikere inden for læring Piaget og Vygotsky kædes sammen i en idé og kulturhistorisk kontekst i ny bog skrevet af Steen Beck.

Bogen Veje til Viden giver en grundig præsentation og diskussion af Jean Piaget og Lev Vygotskys teorier om erkendelse, læring og undervisning samt analyser, der ikke tidligere har været i centrum i de nordiske lande. Bogen er skrevet af lektor Steen Beck, Institut for Kulturvidenskaber.

Veje til viden analyserer de to teoretikere og deres pædagogiske og didaktiske teorier set i en idé- og kulturhistorisk kontekst. Derudover er den et selvstændigt bidrag til en vigtig international diskussion om teoriers forenelighed og uforenelighed.

- Bogen henvender sig til enhver, der interesserer sig for pædagogisk filosofi, idehistorie og læringsteori, og bogen kan med fordel anvendes af studerende og lærere på universiteter og professionshøjskoler. Den slutter af med at se på de to teoretikere imellem teori og praksis: Hvordan kan vi i dag bruge dem i klasselokalet?, siger Steen Beck.

Redaktionen afsluttet: 01.10.2015