Skip to main content
dødsfald

Mindeord for Gunther Kress

Det er med stor beklagelse, vi har modtaget besked om, at Gunther Kress, æresdoktor ved SDU og Professor of Semiotics and Education, University of London er død. Han døde pludseligt 20. juni.

Gunther Kress begyndte sin akademiske karriere som lingvist i slutningen af 1970'erne og havde forskerstillinger forskellige steder i verden, blandt andet ved University of East Anglia i Norwich, UK, hvor han mødte Robert Hodge, med hvem han udgav bøgerne Language as ideology (1979) og Social semiotics (1988).

Senere flyttede han til Australien til et job på University of Technology i Sydney, hvor han var en af grundlæggerne af the Newtown Semiotic Circle, der spillede en helt vital rolle i forhold til at videreudvikle M.A.K. Hallidays socialsemiotiske tilgang til sprog (også kendt som Systemisk Funktionel Lingvistik) i en multimodal retning.

Samarbejde med van Leeuwen

I Sydney indledte Kress desuden sit samarbejde med Theo van Leeuwen (nu professor ved ISK) inden for visuel kommunikation og multimodalitet, og sammen udgav de bl.a. bøgerne Reading Images. The Grammar of Visual Design (1996) og Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication (2001), der begge står som milepæle inden for deres felt i dag.

I årene der fulgte, var Kress fortsat en helt central skikkelse i udviklingen af den multimodale socialsemiotik og var med sit arbejde inden for dette felt inspirationskilde for forskere og studerende over hele verden. I 1990 flyttede han til en stilling som Professor of Semiotics and Education ved Institute of Education, University of London, hvor han udvidede sit forskningsfelt med en pædagogisk og uddannelsesmæssig vinkel.

Stor betydning på SDU

Gunter Kress’ forskning har haft stor betydning på Syddansk Universitet. Siden udgivelse af Reading Images i midten af 1990'erne, har tusindvis af studerende (bl.a. på IVK-uddannelsen) således haft glæde af hans og van Leeuwens stringente tilgang til visuel kommunikation. Fra 2011 til 2013 var han tilknyttet det SDU-forankrede etnografiske forskningsprojekt ”Writing to Learn and Learning to Write”, hvor han bidrog med vigtige forskningsmæssige indsigter.

Kress var også nært knyttet til forskningscentret Centre for Multimodal Communication ved Institut for Sprog og Kommunikation, som han besøgte ad flere omgange. Senest optrådte han i sensommeren 2018 som hovedtaler ved konferencen 9ICOM (9th International Conference on Multimodality) og blev udnævnt til Æresdoktor ved Syddansk Universitet oktober samme år.

Det er ingen overdrivelse at sige, at Kress’ arbejde har været skelsættende for mange forskere ved Humaniora på SDU, hvor hans mange forskningsmæssige indsigter vil leve videre. Vi har mistet en inspirerende kollega og en god ven.

Ære være Gunther Kress’ minde.

Centerleder, Centre for Multimodal Comunication, Nina Nørgaard
Institutleder, Institut for sprog og Kommunikation, Sharon Millar


Redaktionen afsluttet: 25.06.2019