Skip to main content

SDU Sønderborg

International erhvervsøkonomi-uddannelsen fortsætter

En ny struktur på uddannelsen International erhvervsøkonomi med fremmedsprog i Sønderborg sikrer, at uddannelsen fortsat kan udbydes med en tysk linje takket være Europa-Universität Flensburg (EUF).

I mere end 30 år har Syddansk Universitet og Europa-Universität Flensburg (EUF) samarbejdet om at uddanne de flersprogede kandidater med erhvervsøkonomiske kompetencer, som har mange muligheder på det regionale og internationale arbejdsmarked.

Uddannelsen på tysk stod til at lukke som en del af Syddansk Universitets netop overståede økonomiske tilpasning – men takket være en stor indsats fra EUF kan uddannelsen fortsætte fremover med en mindre omstrukturering af bacheloruddannelsen.

Rektor ved Syddansk Universitet Jens Ringsmose siger:

- Bevarelsen af den tyske sprogprofil i uddannelsen er en glædelig nyhed, der er muliggjort gennem en stor håndsrækning fra EUF. Det er nu sikret, at vores program forbliver attraktivt for studerende fra begge sider af grænsen, hvilket fremmer et mangfoldigt og inkluderende miljø på uddannelsen. Desuden sikres et fortsat udbud af kandidater med tyske sprogfærdigheder, hvilket er til stor gavn for arbejdsgiverne i regionen. Vi er meget taknemmelige for hjælpen fra EUF, hvis bidrag har spillet en central rolle i denne proces.

Som følge af de to universiteters beslutning vil følgende ændringer blive gennemført:

  • Undervisningen i tysk for de danske studerende i de første to semestre vil fremover blive varetaget af EUF's sprogcenter.
  • I det andet semester har studerende mulighed for at deltage i projektet "Entrepreneurship & Innovation" på EUF og udvikle innovative forretningsidéer, f.eks. for det dansk-tyske grænseområde.
  • I det tredje og fjerde semester er der fokus på erhvervssprog og kommunikation. Målet er at give de studerende en solid base til at arbejde og kommunikere effektivt i et to- eller flersproget hverdags- og arbejdsmiljø.
Redaktionen afsluttet: 23.06.2023