Skip to main content

SDU opretter Center for Grundskoleforskning

Med det nye center vil SDU bl.a. bidrage til at udvikle kvaliteten af undervisningen i grundskolen og på læreruddannelserne. Centret opbygges omkring de stærke fagmiljøer på Humaniora, Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab, der allerede beskæftiger sig med grundskolen.

Af Susan Grønbech Kongpetsak, , 20-12-2019

Reformer har de senere år rullet ind over folkeskoler og læreruddannelser med nye ønsker og krav til, hvordan eleverne bedst forberedes til fremtiden.

Både fag og skoler står midt i et forandringspres, fordi virkeligheden forandrer sig hastigt, og det afspejles af politiske ønsker om bl.a. forskningsbaseret læreruddannelse og styrket faglighed og kvalitet i undervisningen.

Men hvordan gør man det i praksis?

Det vil SDU’s nye strategiske satsning Center for Grundskoleforskning undersøge og udvikle i tæt samspil med læreruddannelser, skoleledere, lærere, elever mm. Centrets ambitioner spiller direkte ind i Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, der vil sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse.

Grundskolen trænger

Professor Nikolaj Elf fra Uddannelsesvidenskab på Institut for Kulturvidenskaber kommer til at stå i spidsen for det nye center, der er et af fire nye strategiske indsatsområder på SDU.

Han ser frem til – sammen med de mange stærke fagmiljøer på SDU, som allerede arbejder inden for grundskoleområdet – at løfte forskningen i og udviklingen af grundskolen.

- Der er et udtalt behov for praksisrettet grundskoleforskning både fra grundskolernes og professionshøjskolernes side på grund af de mange reformer af folkeskole og læreruddannelse, forklarer Nikolaj Elf og uddyber, hvorfor der er behov for det nye center:

-De nye krav kræver tæt dialog og samarbejde mellem forskning og praksis, men det behov dækkes ikke tilstrækkeligt i dag. Vi er nødt til at være flere aktører, der undersøger og udvikler sammen.

Rigeligt med opgaver

Der er således mange opgaver at tage fat på for Center for Grundskoleforskning. Nikolaj Elf fremhæver bl.a. fremmedsprogsundervisningen, der lider af åndenød, migrantelevers integration i skolen og arbejdet med verdensmålene i grundskolen som vigtige og aktuelle temaer.

Han understreger derudover, at centret især vil profilere sig inden for bl.a. fagdidaktiske hovedområder som STEM, fremmedsprog og dansk, tværgående områder som teknologiforståelse og interkulturel pædagogik, og skoleledelse, som man allerede har opbygget ekspertise inden for på SDU.

Godt samarbejde med sektoren

Center for Grundskoleforskning vil arbejde tæt sammen med professionshøjskolerne. SDU har de senere år intensiveret samarbejdet med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og UC Syd.

Netop SDU’s stærke tradition for didaktisk forskning og samarbejde med uddannelsessektoren er baggrunden for etableringen af Center for Grundskoleforskning:

- På SDU har vi en praksis- og professionsrettet tilgang til skoleforskning, som appellerer til professionshøjskolerne, det har hidtil har ført til flere succesfulde fælles projekter. Vi har derfor stort potentiale for at koordinere og kapacitetsopbygge vores forskning, så vi kan blive en markant aktør på grundskoleområdet, siger Nikolaj Elf.

Det er planen, at Center for Grundskoleforskning går i luften i sommeren 2020, men allerede efter nytår begynder arbejdet med at konkretisere centrets aktiviteter. I denne proces vil der være mulighed for gå i dialog omkring mulighederne i projektet for alle de fagmiljøer på SDU, som har interesse og relevante forskningskompetencer inden for grundskoleområdet.

Læs mere om SDU's tre andre nye strategiske indsatser her


Kort om Center for Grundskoleforskning

  • Formålet med centret er at forske i, udvikle og være i dialog med læreruddannelser og grundskole-sektoren for at øge kapaciteten til at analysere og handle på centrale samfundsmæssige og kulturelle udfordringer.  
  • Projektet er forankret ved Det Humanistiske Fakultet på SDU og der er tætsamarbejde med uddannelsesforskningsenhederne LSUL på Naturvidenskab og FIIBL på Sundhedsvidenskab.
  • Centret etableres i 2020 og bevillingen løber i tre år. 
Mød forskeren

Nikolaj Elf er professor i uddannelsesvidenskab ved Institut for Kulturvidenskaber på SDU. Han forsker bl.a. i en række fagdidaktikker, interkulturel pædagogik, digitalisering og kvalitet i undervisning, og bliver nu leder af det nye Center for Grundskoleforskning.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 20.12.2019