Skip to main content
hæder

International hæder til SDU-historiker

SDU-lektor Jesper Majbom Madsen og kollegaers bog om den flittige romerske historiker og politiker Cassius Dio er netop er udvalgt som en af 2017’s fremragende akademiske titler af verdens største biblioteksorganisation, American Library Association.

Navnet Cassius Dio vækker nok ikke den store genklang uden for klassiker-kredse. Men Cassius Dios gigantiske 80-binds værk på græsk Roms Historie er en af de væsentligste kilder til vores viden om romersk historie – da han som en af de eneste bevarede historikere følger udviklingen af de romerske politiske institutioner over mere end 1000 år.

  

Og nu vækker SDU-lektor Jesper Majbom Madsens forskning i Cassius Dio international opmærksomhed. Majbom og hans danske og internationale kollegaers konferencebind Cassius Dio: Greek Intellectual and Roman Politician er netop blevet udnævnt som en af 2017’s fremragende akademiske titler af verdens største og ældste biblioteksorganisation, American Library Association (ALA). En udmærkelse, som bl.a. også Thomas Pikettys bestseller Kapitalen i det 21. århundrede tidligere har opnået.

 

Akademisk nybrud

Den væsentlige pointe i Cassius Dio-bogen er, at den romerske historiker er blevet brugt og fortolket forkert, fordi det ikke hidtil har været kutyme at læse hans værk samlet, men blot udvalgte bøger.

- Cassius Dio har været en overset stemme blandt nutidens historikere. Man har anset ham for at være en middelmådig historiker, der ikke gik i dybden, ikke havde en politisk dagsorden og ikke havde et egentligt historiesyn. Derfor har moderne historikere brugt den bid fra Cassius Dios enorme værk, de havde brug for i deres forskning, og overset de klare fortællestrenge, som værket har, forklarer lektor Jesper Majbom Madsen fra Institut for Historie.

 

Tydeligt politisk

Han har siden 2012, hvor han udbød et kursus i Cassius Dio, fordybet sig i og læst alt af den romerske historiker og via en FKK-netværksbevilling til at opbygge et internationalt forskningsnetværk er det altså nu lykkedes at skabe international genlyd omkring en ny fortolkning af Cassius Dio.

- Cassius Dio er tydeligt politisk og i værket Roms Historie konstruerer han et historisk narrativ, som underbygger hans politiske synspunkter; nemlig at den romerske form for demokrati var uholdbar, fordi den førte til magtkampe, politiske drab og en grådig og grisk elite, mens det oplyste monarki, hvor en kejser traf de centrale beslutninger, var at foretrække, forklarer Jesper Majbom Madsen.

 

Bedre end sit ry

Den grundige læsning af Cassius Dios udgave af Roms historie har også gjort det klart, at Dios historiefortælling er ganske tendentiøs. Han er eksempelvis udtalt kritisk overfor de kejsere, som han tjente under på forskellig vis.

- Som historiker er Cassius Dio vanskelig at arbejde med, fordi han i udpræget grad leverer sin egne synspunkter og vinkler, især omkring sin egen tid. Men han er altså analytisk bedre end sit ry, han er eksempelvis en fornuftig kilde til ældre romersk historie, fordi han baserer den del af sit værk på kilder, som han bearbejder analytisk. Og så skitserede han Roms sammenbrud 30 år før, det reelt skete. Overordnet set kan arbejdet med Cassius Dio lære os, at man skal være meget forsigtig med at overtage tidligere perioders syn på historikeres arbejde. Han er helt sikkert ikke den eneste historiker, man bør læse igen for at blive klar over, hvilket narrativ historien egentlig har, forklarer Jesper Majbom Madsen, der slet ikke er færdig med at udforske den flittige græsk-romerske historiker.

 

Næste skridt er at skrive en bog om Cassius Dio, der kortlægger, hvad historikerens agenda var med sit livsværk Roms Historie. Og på langt sigt håber Jesper Majbom at kunne udbrede samme metode til andre romerske historikere som Tacitus, Appian, Livius og den jødiske forfatter Josefus, så man kan sammenstykke et mere nuanceret billede af den romerske historieskrivning, særligt i kejsertiden.

Se mere om prisen til Jesper Majbom og hans kollegaer her 

Mød forskeren

Lektor og ph.d. Jesper Majbom Madsen forsker i bl.a. Cassius Dio og græsk og romersk historie. Han og kollegaen Carsten Hjort Langes konferencebind Cassius Dio: Greek Intellectual and Roman Politician, udgivet på forlaget Brill, er netop blevet udvalgt som en af 2017’s fremragende akademiske titler af verdens største biblioteksorganisation, American Library Association.

Redaktionen afsluttet: 11.01.2018