Skip to main content
DA / EN

Bevilling

Et er teori - noget andet er praksis

Ny bevilling fra Innovationsfonden til 2 ErhvervsPhD projekter skal hjælpe med en bedre kobling mellem undervisning og praksis for unge på erhvervsskolerne.

Af Caroline Zoffmann Jessen, , 23-02-2024

Med en bevilling på knap 3 millioner kroner fra Innovationsfonden er Mathias Kryger og Henriette Lenler i gang med deres ErhvervsPhD. ErhvervsPhD-ordningen er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet.

Den erhvervsfaglige identitet skal styrkes

Ph.d.-projektet ”Komplementære læremidler og erhvervsfaglig identitet” ved Mathias Kryger stiller skarpt på at hjælpe eleverne med at overføre læring fra undervisningen på uddannelsen til i første omgang praktikforløb og sidenhen arbejdsplads ved at udvikle kvaliteten af de læremidler, der anvendes på uddannelserne. Et af formålene med projektet er også at styrke elevernes udvikling af en erhvervsfaglig identitet både på uddannelsen og i praktikforløbene.  Mathias Kryger udfører sin forskning hos forlaget Praxis med Formand for Praxis Fonden, Lars Goldschmidt som vejleder og administrerende direktør Thomas Skytte, Praxis som medvejleder, lektor Eva Lykkegaard og professor Ane Qvortrup, Syddansk Universitet som ph.d.-vejledere.

Lærersamarbejdet skal styrkes

Henriette Lenler har i projektet ”Digitale læremidler i samarbejde” fokus på at kvalificere lærersamarbejdet på tværs af skole- og praksisundervisningen, da én af erhvervsuddannelsernes store udfordringer og årsager til frafald er, at der mangler sammenhæng mellem teori og værkstedundervisningen. I projektet undersøges særligt samarbejdet mellem lærerne Erhvervsskolerne og hvordan der kan skabes en bedre sammenhæng for eleverne.

Henriette Lenler tilknyttes også forlaget Praxis med Lars Goldschmidt og Thomas Skytte, Praxis, lektor Anke Piekut og professor Ane Qvortrup, Syddansk Universitet som ph.d.-vejledere.

Begge bliver tilknyttet Center for Gymnasieforskning. Projekterne giver mulighed for at udbygge det fokus på erhvervsgymnasier og erhvervsskoler, som over en periode har været et fokus for centeret.

- I Praxis ser vi frem til at få forskernes blik på læremidlernes virkning i koblingen mellem teori og praksis. Vi ved at læremidlerne fx Tømrer- og Gastronombogen både er stærke artefakter i fagene, og at eleverne henter viden i deres didaktiserede fagbøger, men vi er også sikre på, at der er et uudnyttet potentiale i den, for erhvervsuddannelserne i særdeleshed, vigtige kobling mellem praksis og teori. Den kobling er, efter vores opfattelse, det stærkeste afsæt for udvikling af erhvervsfaglige identitet hos eleverne, og her spiller læremidlerne en væsentlig rolle, udtaler Thomas Skytte.


Forlaget Praxis

Praxis udvikler og producerer læremidler, fagstof og digitale løsninger til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Gå til siden

Redaktionen afsluttet: 23.02.2024